Голямото залесяване в България

снимка: Алина Шчурова

Запознахме ви с грандиозните залесителни инициативи по света в статията „Голямото залесяване“. България не може да се сравни по територия и икономически капацитет с Китай или Австралия, но у нас зелените инициативи също имат традиции и развитие.

Къде е България в „голямото залесяване“?

Организираното залесяване в България води началото си от 1893 г. с мероприятия за подобряване на крайселищната природна среда.

снимка: сп. „Гора“ – http://gorabg-magazine.info

Засаждането на гори се разширява след 1905 г., когато държавата организира дейности за борба срещу ерозията и наводненията. Факт е, че след Освобождението страната ни се нуждае страшно много от залесяване на оголените от сечи склонове, включително озеленяване на градове и села, като мярка срещу наводненията и задълбочаващата се ерозия на почвите.

През 1911 г. Стефан Дончев в статията си „Наводнения“ (кн. 8 на „Горски преглед“), споменавайки уредбата на подобен празник в Испания и имайки предвид подготовката на новия Закон за горите (седмият поред), предлага:

 „Законът да уреди два празника на залесяване през годината – единият през есента, а другият през пролетта – в които всеки по-възрастен от 15 години български гражданин да засажда най-малко по 5 дръвчета в определените от лесничействата места. Фиданките да се вземат от горските разсадници. В тия празници учениците от всички училища в България, ръководени от наставниците си, също да засаждат по 3-5 дръвчета. През тия дни всичките войници и ученици в царството трябва да бъдат отпуснати и използвани за залесяване“.

По време на войните, разбираемо, организирано залесяване няма, но след края им започва отново и с още по-голям ентусиазъм. На 12 април 1925 година в резултат на разбирателство между Министерството на народното просвещение и Министерството на земеделието и държавните имоти, подкрепен със “словесна, печатна, картинна и практическа пропаганда да се запазват българските гори“, е организиран първият Празник на залесяването.

снимка: сп. „Гора“ – http://gorabg-magazine.info

Само през първата година на Празника на залесяването са засадени 420 000 горски фиданки и са посети 20 кг горски семена, на следващата година те са вече 3 120 000 фиданки и 208 кг семена. От 1934 година празникът на залесяването вече се провежда цяла седмица. Лесовъдите на България са подкрепени основно от децата и учениците, – поколение, което преобразява България от ерозирала и обезлесена в китната и зелена страна, която познаваме днес.

Така започва една традиция, подкрепена от целия народ.

В годините след 1944 г. залесителните дейности в България са прекратени, в голяма степен заради промяната в собствеността на земите, а огромни площи гори са изсечени заради репарации (под формата на дървесина), които държавата изплаща на Гърция съгласно Парижкия мирен договор (1947г.). Седмицата на гората не се провежда до 1956 година, когато е възобновена и горе-долу по същото време, подкрепени от държавата, усилените дейности по залесяване започват отново. През периода на социализма България е на едно от челните места в света (през 1978г.) по залесена площ на човек от населението – залесени са близо 14 милиона декара нови гори.

Днес държавата се грижи за залесяването чрез държавните горски стопанства (предприятия) и изпълнителната агенция по горите към МЗХГ. Трудно е да се открие какъв е балансът между залесените от държавата гори и горите, загубени заради законни и незаконни сечи, и горите, унищожени от пожари, които стават все повече с всяка година. Няма как да не се споменат многобройните наводнения в последните години и все по-фрапиращото засушаване, неизменен резултат от обезлесяването.

Хубавото е, че българите, обичащи гората и разбиращи нуждата от нея, продължават традицията на доброволното залесяване и днес. Акциите за залесяване се множат, организациите, които са се захванали с това благородно дело – също.

снимка: Проект 1 Милион засадени дървета от доброволци

Струва си да споменем някои от тях, защото амбициите и мащабът на това, с което са се захванали, са големи и си заслужава да се вдъхновят хората да участват в засаждането на нови гори в България:

снимка: Проект 1 Милион засадени дървета от доброволци

Зеленият отбор на България и неговият Проект 1 Милион засадени дървета от доброволци доказват, че с добри идеи, борбен дух и единство се постигат реални резултати в полза на природата и човечеството. Освен многобройните акции за залесяване, Зеленият отбор осъществява дейности, свързани с отглеждането на посадъчен материал и грижа за вече засадените дръвчета. В момента Зеленият отбор подарява фиданки, времето за засаждане на които е сега (преди падането на снега) или в началото на пролетта.

снимка: Гората.бг

Гората.бг започва с вярата на един човек, че когато много хора наистина искат – могат да творят добро, а засаждането на дървета е добро за всички. От 2013 година инициативата, започнала под мотото „Когато станем 100 000 ще посадим гора“ вече сади гори и може да се похвали с 801 000 засадени дръвчета. Гората.бг също подарява медоносни дръвчета и 90 000 комплекта за отглеждане на собствено дърво от деца в цяла България.

снимка: Горага.бг

Фондът за дивата природа в България (WWF) има широк спектър от дейности, свързани с опазването на природата, включително свързани със залесяване на територията на нашата страна. Освен всичко друго, Фондът за дивата природа дава много и изключително полезна информация, отнасяща се до това как, къде и кога да засаждаме дървета, но също как да се борим с незаконните сечи, какви са нашите права и възможности да защитим природата.

Инициативата-книгодарителница „Дароведа“ , насърчава четеното и споделянето на книги, като комбинира това със засаждането на дървета. Идеята на инициативата е акциите за залесяване да имат мулти-ефект, който съчетава множество ползи.

Zero Hero – каузата, която е част от проекта „Завръщане към природата“, публикува на фейсбук страницата си текуща информация за акции за залесяване в цяла България, към които можете да се включите.

Залесителни акции се организират още от общини, училища, горски стопанства по места и зелени организации. И, след като разказахме всичко това, следва съвсем естественият въпрос:

Какво мога да направя, за да се включа?

 

снимка: Проект 1 Милион засадени дървета от доброволци

Ние бихме ви насърчили да се поинтересувате и включите в някоя от многобройните акции, които се организират в или около вашето населено място, заради минимизирането на транспортните разходи (съответно въглеродни емисии). Също, защото ще имате готов и подходящо подбран посадъчен материал, както и място, подготвено за залесяване и с необходимите разрешителни. Но ако искате да направите нещо, дори и малко, като например да засадите дърво в градината си, може би отговорите на следните въпроси също ще ви бъдат от полза:

Могат ли хората, ако засадят дори и само едно дърво, да направят нещо по въпроса с климатичните промени?

Едно отделно дърво не може да доведе до промяна, но ако 10 милиона души засадят по едно дърво, със сигурност могат. Ако вече сте решили да действате, тогава е добре да засадите дървото си на правилното място. Вземете фиданка, произведена от семе, което е с български произход. Избягвайте да купувате дървета, които са били внесени, защото това носи със себе си риск от заболяване, може видът да е инвазивна култура, която вместо ползи да доведе до щети за другите видове. Също така внесените фиданки са с по-голям въглероден отпечатък заради транспортирането им на големи растояния.

Какво да засаждаме, къде и кога?

Залесяването не е просто запълване на всяко налично пространство с дървета. Видовете трябва да бъдат подбрани внимателно, за да се гарантира, че ще растат добре, особено на обезлесени или деградирали земи, и се вписват в съществуващата екосистема. Има и места като пасища и мочурища, които са богати на биоразнообразие и също могат да задържат много въглероден диоксид. Те трябва да бъдат защитени и на тях не е подходящо да се засаждат дървета.

Затова преди да пристъпите към засаждане потърсете информация какви видове са най-подходящи спрямо мястото, на което ще засаждате, или се обърнете към експерти по въпроса, които ще ви дадат напътствия. Не всеки сезон е подходящ за засаждане – в България обикновено това са есента и пролетта, но също зависи от вида дърво, което сте избрали. Запомнете, че грижата е изключително важна за младите и новозасадени дървета: без последваща грижа бихме могли да засадим много дървета, които просто умират или не растат до размер, с който да могат да осигурят ползи за природата.

Може ли просто да засадим някакво дърво в градината си?

Засаждането на дърво във вашия двор или градина също е принос към увеличаване на общия брой дървета. Помислете какъв вид дърво ще расте най-добре там, където живеете, както и колко голямо може да порасне. Няма смисъл да засаждате дъб на две крачки от входната врата – това ще повреди къщата ви. Трябва да помислите за основите на сградата, подземните канали, въздушните електропроводи и да се уверите, че дървото ще се намира на място, където може да расте свободно и без да уврежда съществуващата инфраструктура. Добре е да предвидите и ефекта върху вашите съседи.

снимка: Проект 1 Милион засадени дървета от дброволци
А ако нямаме градина, може ли да садим дървета навсякъде?

Можете да засадите дървета в местния парк, в двора на детска градина или училище, болница. При всички положения ви трябва разрешение от собственика/управителя на съответното място (в повечето от случаите това е общината).  Можете да се обърнете към общината и местните горски стопанства, които дори може да се зарадват на желанието ви и да ви посочат подходящи места за засаждане, както и да ви подсигурят посадъчен материал.

Къде е по-добре да се засаждат дървета – на село или в града?

Нуждаем се от дървета навсякъде, но извън поглъщането на въглероден диоксид те биха имали различни функции според разположението си. В селските райони, където ерозията може да е проблем, за дърветата трябва да се избере най-подходящото място, тъй като корените могат да спомогнат за подобряване инфилтрацията на водата и да намалят водното оттичане. Ако засаждате плодно дръвче, трябва да се съобразите с особеностите на микроклимата и изискванията на конкретния сорт.

снимка: Гората.бг

В градовете дърветата са от огромно значение за подобряване на качеството на въздуха. Освен това с нарастването на броя на сградите и намаляването на зелените площи, локалната температура в градовете нараства, а всяко дърво, хвърлящо сянка, спомага за намаляването ѝ. По време на дъждове в много градове има наводнения от повърхностни води, тъй като няма почва, която да ги поема, а дърветата биха помогнали и за преодоляване на такъв род проблеми.

Мога ли да помогна по друг начин, различен от засаждането на дървета?

Разбира се, че можете, веднъж като разпространявате информация за ползите от горите и второ – като дарявате средства за създаването на гори. Ние бихме ви насърчили да дарявате за залесяване в България (вижте организациите по-горе, които вече са се доказали като активни и отговорни), но ако искате да се включите в световния процес на създаване на надежда – засаждането на дървета, възможностите са много, от вас зависи да ги потърсите.

За финал ще споделим думите на двама българи, един от миналото ни и един съвременник:

Стефан Дончев, пионер в залесяването в България:

„… гората е дар божий, но не и разменна монета за временни партизански цели, обогатяване и печелене на избори…“

снимка: Изпълтинетлан агенция по горите

и Никола Рахнев, основател на Гората.бг:

„Всичко си заслужава! Защото има смисъл, защото вярвам, че ние правим света, в който живеем и всеки от нас следва да направи най-доброто, на което е способен, във всяка една област, за да направим света едно по-добро място, което да оставим за децата си!“

Бъдете здрави и засаждайте дървета!

 

Твоят коментар