Да основеш еко селище

   5. Научете похватите за добра комуникация, превърнете яснотата в общуването и решаването на противоречия в първостепенна задача.
Моето определение за “добри умения в общуването” е да сте способни да си говорите по чувствителни и емоционално-заредени теми и въпреки това да усещате чувството на свързаност. Това включва и методи за това как да държите отговорност на другия относно приетите споразумения. (виж т.6 по-долу). Вярвам, че се залага структурен конфликт в живота на общността, ако още в началото не се обърне внимание на комуникацията и груповите умения за разрешаване на конфликти. Така, ако впоследствие възникне такъв, вие ще имате работещи методи в наличност.

   6.Помагайте си за отговорността по спазване на споразуменията в общността.
Хората в групата могат да си помагат за спазване на споразуменията по няколко прости и свободни от обвинение начина. Методите лежат на принципа, че е по-трудно да забравиш или пренебрегнеш отговорности, ако те са публично видими, тоест когато “окото на общността” е върху нас. Хората имат склонност да търсят одобрението на другите и да желаят да преживяват себе си като допринасящи към групата. Следователно, понеже другите гледат, задачата ще бъде изпълнена. Социалния натиск често успява да свърши това, което добрите намерения не успяват!
Ето ви четири метода, наречени “окото на общността”:
* По време на работните срещи, споразумейте се кои хора ще свършат определени задачи и срокът за това; след това следете напредъка по тях от среща до среща. В началото на всяка среща има преглед на задачите – хората или групите, които са се заели с тях докладват дали са свършени и ако не, кога ще бъдат приключени. Това не е момент да караме хората да се чувстват виновни, ако задачите не са свършени, а е възможност да се заинтересуваме и предложим подкрепа и окуражаване. (Този метод не работи, ако хората ползват езика на вината или обвинението!)
* Направете табло за записване на задачите и хората, определени за всяка от тях, включително очаквани дати за завършек на задачите. Някой поема работата по поддържане на таблото актуално и също така то да бъде видимо за всички по време на срещите.
* Основете приятелска система, където към всеки със задача има някой, който ще следи и вежливо напомня: “Премести ли вече купчината с дърва?” или “Откри ли как може да се присъединим към онази “CSA” ферма?”.
Подобен принцип на работа не цели обвинение или насаждане на вина; става дума за услужливо запитване и взаимно окуражаване.
* Когато някой приключи със задача, благодарете и публично посочете човека на следващата среща на общността. В случай, че някой не се е справил със задачата, цялата група се обръща към човека с молба да опита отново. След известно време, простото желание да не разочарова останалите се превръща в силна отговорност за по-отговорно поведение.

    7. В избора на съ-учредители и нови членове, изберете такива, които резонират с мисията и целта ви и са емоционално зрели.
Мощен източник за конфликт се явява влизането на нови членове в екоселището, ако те не са съпричастни към общата визия, мисия и ценности. Друг случай е присъединяване на някой, чиято емоционална болка излиза на повърхността седмици или месеци по-късно и се изразява като разрушително отношение или поведение. Това може да завърши, коствайки на групата много часове в срещи и да източва жизнената ви сила. Важен е добре създадения процес за наблюдение и ориентиране на новите хора в групата, както и умението да кажеш “Не, благодаря ви” на тези, които не резонират с вашите ценности и мисия. Това ще спести огромни конфликти в месеците и годините напред.

   8. Установете балансирана връзка между визия и цел, метод за вземане на решения и критерии за членство
Ето какво имам предвид под “балансирана връзка”:
* Първо, както знаете, един от критерии за ползване на метода на консенсуса е групата да има общи цели и всеки да ги знае.
* Второ, вероятно най-добрият начин да помогнете на нови членове да се присъединят към ново екоселище е първо да ги ориентирате в мястото, докато те още го проверяват и не са направили “скока” да се присъединят. Вашата задача включва да се уверите, че новите хора разбират и подкрепят ценностите на общността, визията и целта.
* Трето, един от най-ефективните методи да се разпредели властта в групата и да се избегнат бъдещи конфликти е да се ползва единодушието при вземане на решения (като всеки предварително е обучен в това).

    Ако групата няма обща мисия/цел или пък ако тя е неясно заявена и следователно отворена за широка интерпретация, моля не ползвайте метода на консенсуса! Това единствено ще повлече групата в противоречия, тъй като различни хора сърцато ще защитават напълно различни стратегии, и ще са объркани и разочаровани защо онези, другите, не виждат, че очевидно това трябва да го направим по този начин. Понеже групата ползва консенсус и всеки трябва да даде съгласие преди взимане на решение, често някои ще блокирт предложения, които не резонират с тяхната интерпретация на мисията/целта. Това разочарова групата, спъва общата дейност и подлудява хората. Проблемът е, че два различни вида структурни конфликта се засичат и изострят взаимно. Вие или се нуждаете от метод “търсене на решение” с примерно 90% съгласие , което не е пълен консенсус, или всички се съгласявате с общата мисия/цел.

    После, ако селището ви няма установени критерии за членство в групата и няма ясни правила, чрез които новите хора да се ориентират за ценностите, визията, финансовите споразумения и т.н., моля не ползвайте консенсуса – поради същата причина като по-горе. Няма значение, че групата ви има ясно заявени споразумения, визия и цели, ако новите хора, които идват, не ги знаят. Или пък, ако новите хора ги знаят, но не са съгласни с тях.

   Последен полезен съвет: Изисквайте от всички нови членове предварително да участват в работен семинар по вземане на решения с консенсус, преди да им дадете пълни права за вземане на решения по време на вашите срещи.

    9. Учете вещината и на ума, и на сърцето
Основаването на екоселище е като да се опиташ едновременно да встъпиш в брак и да стартираш нов бизнес – и е точно толкова серизно, колкото и двете. Изисква се точно същото планиране и финансови умения, както при започването на успешен бизнес, а също така способност за доверие, честност и добро отношение – както в любовна връзка. Основателите на успешни нови общностти са научили това. Основателите на разпаднали се общности обикновено нямат идея за това. Последните не знаят какво не са знаели. Така че деветият главен способ за ограничаване на структурният конфликт е: отделете още в началото време и научете това, което имате нужда да знаете.

   Необходимо е основателите на екоселища да култивират умения, идващи както от сърцето, така и от ума. Това означава да се научите как да говорите от сърце, да вземате честно групови решения, как да посрещнете противоречието и да работите с него съзидателно, как да достигате до съвместни решения и споразумения. Това означава да се научите да създавате бюджети и стратегически планове, също как да оценявате избора на законови структури за съвместно притежание на земята или да водите бизнес или образователна дейност. Това означава да проучите пазара на недвижимо имущество в избраната от вас местност, как се регулират зоните и ако е необходимо – как да вземете добър заем. Това означава да изучите какво е планиране на мястото и развитие на стопанството. И също така означава, да правите всичко това с чувство на свързаност и споделено приключение. Да се хвърлиш в търсене на място и да се опиташ да вземеш заем за него, без да разбираш свързаността на посочените по-горе области може да довеве до структурен конфликт в бъдеще.

   Тенденцията е основателите на селищата да са специалисти в дадена област, но те трябва също така и да могат да обобщават. Познавам създатели на общности с духовна визия и чудесни идеи да се провалят, защото нямат представа от купуване на имот или преговори за банков заем. Виждал съм и основатели с огромно познание в бизнеса или технологиите, които не бяха успели да се научат да общуват искрено и от сърце.
Не е необходимо всички в групата да имат еднакви способности. Нито пък трябва да притежава всички умения или познания, когато започвате – винаги можете да наемете консултант за обучение на вашата група или проучване за това, от което имате нужда.

Целия текст може да изтеглите като документ от тук.

Автор: Диана Лийф Кристиан
Предоставено от Димитър Алексиев и Ранчото на Дон Мармота

Твоят коментар

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here