Групова визуализация в защита на Пирин

Нека на 18-ти януари, докато текат всички събития в защита на Пирин, заедно визуализираме и възнамерим една запазена във възможно най-чистия й вид българска природа.

Искрено и сърдечно милеем за благото на Земята и Хората и осъзнавайки силата на мисълта и намерението, проектираме реалност, такава, в каквато искаме да живеем – хармонична и изпълнена с Любов!

Нека всички заедно си представим тази реалност Тук и Сега и подкрепим с нашето колективно намерение най-бързото й материализиране!

Независимо дали ще медитирате, ще визуализирате или ще се молите, напомняме ви, че това, което има значение е чувството, което ще изпитате, породено от мисълта, че Пирин и българската природа са защитени и в безопасност. Именно енергията на тази емоция ще активира намерението ни това, което искаме да се случи.

Благодарим с много Любов!

P.s. На стената на събитието ще бъдат публикувани примерни насоки за груповата медитация-визуализация.

Твоят коментар