Сугестопедията – десугестивно обучение – Георги Лозанов

  Book Cover: Сугестопедията - десугестивно обучение - Георги Лозанов

      Мнозина ще се запитат защо четиридесет години след създаването и утвърждаването на сугестологията и сугестопедията, техният автор като че ли предлага нови концепции, които напълно отхвърлят предишните. Но това всъщност не е така.

  На първо място, нека отбележа, че термините не започват с "анти", а с "де". Това означава, че сугестологияга и сугестопедията не са отхвърлени. Те се запазват, и като термини, и като основа за разработване на практически методи, но с известна тенденция в тях все повече да се държи сметка за вътрешната свобода на личността, за комуникативното освобождаване, депрограмиране, десугестиране.

  Набляга се също на това, че сугестопедията е метод на скритите до сега у нас резерви на личността. Резултатите са толкова неочаквано положителни, че надхвърлят многократно всички други методики, както и експертите на ЮНЕСКО посочиха. И при необичайно положителните допълнителни ефекти на методиката - спокойно можем да кажем, че всъщност се работи в областта на резервите на личността, непознати до сега.

  Ако искате да си купите книгата кликнете върху банера на "Хеликон".

  Твоят коментар

  ВАШИЯТ КОМЕНТАР

  Please enter your comment!
  Please enter your name here