A complete guide to designing and building with straw – Chriss Magwood

Book Cover: A complete guide to designing and building with straw – Chriss Magwood

   Авторите на тази книга са професионални строители на къщи от сламени бали и имат завършени над 40 сгради. В книгата има много снимки и илюстрации показващи целия процес без строителството на покрив. Включена е секция с най-честите грешки при строителството на къщи от сламени бали.

Твоят коментар