Building with Earth – Gernot Minke

Book Cover: Building with Earth – Gernot Minke

   В тази книга Гернот Минке представя своя дългогодишен опит в строителството с пръст. Описани са най-различни употреби и техники за прилагане на този естествен материал за строителство.

Твоят коментар