Събития

Конкурс за есе „Защо искам да живея на село”
0:00
Броят на  младите хора, които в последните години  напускат големите градове и се преместват да живеят в по-малки населени места, непрекъснато расте. Устойчива ли е тази тенденция и ще доведе ли до съживяване на изостаналите