Събития

Първа регионална месечна Асамблея "Живи Места" @ Казанлък
16:30
Първата регионална среща на Асамблея “Живи Места” за обсъждане на текущо възникнали въпроси, както и за започване на нови инициативи, ще се проведе в гр. Казанлък. Регионалната Асамблея ще се проведе паралелно с месечната Асамблея