Събития

Дек. 1 – Дек. 15 цял-ден
Топли ръкавици за Невидими ръце @ София
0:00
От 1-ви до 15-ти декември За Земята провежда дарителска кампания за топли ръкавици предназначени за неофициалните рециклатори. Това са хората, които събират материали по улиците на града и ги предават в пунктове за вторични суровини,