Биологично пчеларство

349

    Биологичното пчеларство е пчеларството, практикувано в екологично чисти райони, без интензивно селско стопанство.  При него не се използват синтетични лекарствени средства и подсладители за подхранване на пчелите. Поради близостта до природата пчелният мед добит при биологичното пчеларство е с много по-добри вкусови, хранителни и лечебни свойства. Продуктите, които се получават при биологичното пчеларство са:

 • Биологичен пчелен мед.
 • Биологичен пчелен прашец.
 • Биологично пчелно млечице.
 • Биологичен пчелен восък.
 • Биологичен пчелен клей – прополис.

В света са възприети няколко еквивалентни термина на утвърдилия се в България – Биологично пчеларство. В Англия и САЩ то се нарича органично, в Германия и Австрия – екологично, а в Италия и Франция – биологично.

Основна роля при Биологичното Пчеларство играе пчеларят, който избира района, технологията за отглеждане на пчелите, тяхното лекуване, начините за извличането на пчелните продукти и др.

     Изборът на място за отглеждане на пчелите

При биологичното пчеларство много важен е изборът на район за пчеларстване – мястото на което ще се разположат пчелините. Много е важно това да е екологично чист район, в близост до който не са разположени промишлени предприятия. В близост до пчелините не трябва се развива интензивно селско стопанство, тъй като при конвенционалното селско стопанство се използват изкуствени торове, пестициди, хербециди и редица други вешества, които замърсяват средата, а оттам и пчелния мед. Спадът в интензивното селско стопанство в България след 1989г. в България наред с отрицателните си последствия, откри много пространство пред биологичното земеделие и в частност биологичното пчеларство в България, нещо, за което в Западна Европа могат само да си мечтаят.

    пчеларкаТехнология за отглеждане на пчелите

При конвенционалното (обикновеното) пчеларсво обикновенно пчелите се подхранват със захар или други подсладители. При биологичното пчеларство единствената храна, с която се хранят пчелите е нектара от растенията и биологичен пчелен мед, който те сами са си произвели. При тази технология добивите на пчелни продукти не са високи, но качеството на продуктите е съвсем различно. При биологичното пчеларството се налага подмяна на восъка в кошерите, защото във восъка се натрупват вредни синтетични химични веществата от конвенционалното производство.

     Лечение на пчелите

При биологичното пчеларство се отглеждат силни пчелни семеиства, които в голяма степен сами се справят с болестите. Използват се и биологични и хомеопатични средства за борба с болестите.

    Извличане на пчелните продукти:

При извличането на биологичния пчелен мед и другите биологични продукти основни принципи са:

 • Отсъствието на всякъкви замърсявания в пчелния мед и пчелните продукти.
 • Извличането на продуктите трябва да протича в хармония с живота на пчелното семейство – пчелите не трябва да се стресират.

Основни изисквания при биологичното пчеларство :

 • В биологичния пчелин се работи по възможност като в затворена система, като се разчита изцяло на собствени ресурси.
 • Поддържа се трайна висока продуктивност на пчелните семейства.
 • Произвеждат се качествени биологични пчелни продукти – обработват се правилно и се съхраняват така, че да не се влошава качеството им. Те са безопасни за хората и за пчелите.
 • Пчелите, тяхната дейност и намесата на човека да са в хармония.
 • Опазва се околната среда.
 • Свежда се до мимимум използването на източници на енергия и горива.

Дейността на биологичните пчелини е регламентирана от закона и се контролира от сертифицираща организация. Контролът на сертифициращата организация удостоверява, че пчеларят практикува биологично пчеларство и продуктите, които произвежда са биологични пчелни продукти.

Източник: Troyamed

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here