Денят на орела

771

„Чували сте израза „орлово око“. А знаете ли, че това е най-острото око на планетата? Какво знаете за орлите по принцип и конкретно за видовете, гнездящи в България?“ – така започва краткият филм, посветен на орлите и изработен в подкрепа на кампанията „За да има орли“ на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Като природозащитна организация, дружеството полага усилия да съхрани това национално богатство още от основаването си през 1988 г. А за да бъде съхранено това богатство живо, то трябва първо да бъде опознато.  Хищните птици са индикатор за запазена и здравословна околна среда, от която се нуждаем и ние, хората.

България е сред страните в Европа с най-запазена природа.

По богатство на орнитофауната сме на второ мястослед Испания. Територията на страната ни е само 1% от територията на Европа, а тук се срещат близо 400 вида птици, или 76% от европейската орнитофауна. Въпреки това природата ни е белязана от черна хроника на изчезващи и изчезнали видове.Сред тях са и орлите – властелините на небето.

Само допреди 60-70 години орелът е бил често срещан в България. Днес малцина българи са виждали орел на живо.  Причина за изчезването му е основно човешката дейност.

Въпреки законодателството, криминализиращо посегателството над грабливи птици, много от тях, включени в „Червената книга“, продължават да бъдат обект на бракониерство.Някои видове орли, дарени с почти човешко дълголетие, стават и косвени жертви – загиват от късо съединение при кацане върху необезопасени електропроводи и стълбове, умират  от отровни примамки или изчезват, защото унищожаваме местообитанията им.

Властелините на небето трябва да продължат да живеят и в бъдещето ни. Те са национално природно богатство, което си струва да пазим и умножаваме. А за да го опазим, трябва повече хора да знаят за него.

Царският орел е една от най-редките птици на планетата, която все още се среща в България.

Морският орел е най-едрия в Европа.

Скалният орел има размах на крилата 220 сантиметра.

И всеки един от видовете орли в България е интересен и ценен по един или друг начин.

„Денят на орела“ – не, това не е заглавие на книга или филм.

Денят на орела ще бъде посветен на тези емблематични птици и всяка година ще ни припомня незаменимата им роля в природата. Това ще бъде ден за равносметка на състоянието на орлите и техните местообитания и за кампании в различни градове в страната, за да могат малки и големи да ги опознаят по-добре и да научат какво може да направи всеки един от нас, за да има орли и занапред.

Можете да помогнете това да се случи, като подпишете петицията за обявяването на 27 юни за ден на орела в България.