До 22 декември имаш възможност да защитиш от изсичане вековните гори на национален парк “Пирин”

70

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви обществено обсъждане за промени в действащия план за управление на НП “Пирин”. Промяната е опасна – увеличава 4,6 пъти територията с разрешено строителство в националния парк. Строитеството означава изсичане на вековни черномурови, смърчови, елови и букови гори с площ над 8000 декара.

Решението на Министерски съвет за промяна на действащия план е предвидено за приемане тихомълком между Коледа и Нова година.

Всяко гражданско становище, което се обявява срещу разрешаването на сечи и строежи, опазва горите на Пирин. Предлагаме ви чернова на такова становище тук.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

1. Копирайте текста от файла.
2. Поставето го в имейл.
3. Изпратете имейла до.

edno_gishe@moew.government.bg (това е имейла на деловодството на МОСВ – изискайте входящ номер)

m.kalugerov@moew.government.bg
s.todorova@moew.government.bg
valeriaangelova@moew.government.bg
azpirin@abv.bg (мейл на кампанията за Пирин).

Становищата трябва да се изпратят не по-късно от 22 декември до Министерството на околната среда. В същия имейл изискайте от деловодството на МОСВ (edno_gishe@moew.government.bg) да отговорят с входящ номер на МОСВ за становището Ви. Най-добре е да изпратите становището подписано като сканиран прикачен документ, но във всички случаи настоявайте за входящ номер.

Копието на azpirin@abv.bg ни е нужно, за да имаме реална представа колко становища са изпратени до МОСВ.

Препратете становището на приятелите си и ги помолете за подкрепа.

Молим всеки гражданин, който е против по-нататъшни строежи и сечи в Национален парк „Пирин“, да изпрати до 22-ри декември подобно становище, за да изискаме да се оттегли проекторешението на МС за прокарване на нови строежи с незаконна (неподложена на екологична оценка) промяна на ПУ на НП „Пирин“.