Етапи на развитие на децата според Мария Монтесори

588
  След като ви запознахме в предната статия с идеите на Мария Монтесори относно възпитанието на децата, сега ще ви представим по-подробно различните етапи на развитие на малчуганите според нея.
  Възпитанието на децата в духа на идеите на Монтесори обикновено започва малко преди детето да навърши 3 години. Ето как тя разделя различните етапи на развитие.
 

1-ви етап – Абсорбиращо съзнание – Инфантилен период

 1-ва фаза (от 0 до 3 годишна възраст)

  Детето попива информация от средата, в която се намира. Този процес на абсорбиране на различна сетивна информация – светлина, цветове, различни форми и т.н. е неосъзнат. Чрез внимателни наблюдения на предмети, обстановка и хора бебетата започват да развиват съзнанието си. Важно е да се стимулира зрението на децата, като се допринася за разнообразието на средата. Зрението и от части слухът са най-активните сетива през първата година от живота на детето.

   Мария Монтесори също нарича този период “психоембрионен” или неосъзнатата част от живота на човек, в която съзнателната памет не функционира. През този етап индивидуално развитие претърпяват езиковите умения, движенията на краката и ръцете и определени сетива. В следващата втора фаза от първият етап на развитие всички тези умения и сетивности започват да се обединяват и координират. Започва съзнателният период на развитие.

 2-ра фаза на развитие – (от 3 до 6 годишна възраст)

   Детето е способно да запомня. То започва да опознава света около себе си използвайки ръцете си. Характерно за децата е да докосват и усещат всяко едно нещо, което видят. По този начин те опознават света и натрупват знания чрез опит. При метода на Монтесори средата задоволява нуждите на децата като им осигурява широко разнообразие от материали, чрез които те могат да развият физическите, езиковите, артистичните, социалните и емоционалните си нужди.  Според Мария Монтесори първият етап на развитие на детето е от най-голямо значение.

 2-ри етап на развитие – Детство (от 6 до 12 годишна възраст)

  Сравнително спокоен и стабилен период на развитие, в които децата са способни да усвоят фактическа информация и се обучават посредством логика. Те започват да оформят както характер, така и морални и етични ценности.

 3-ти етап на развитие – Юношество (12 – 18 годишна възраст)

  Този период се характеризира с огромна физическа и психическа трансформация. Пубертета е белязан от съмнения и колебания, силни емоции, отчаяние, и неочакван спад на интелектуалните възможности при някои юноши. Това е още период, в който човек осъзнава че е част от обществото, изгражда чувство за справедливост и достойнство. Според Монтесори през този етап човек би трябвало да се фокусира върху социалното си самосъзнание в полза на колективното позитивно развитие, а не да хвърля енергията си в запаметяването на фактическа информация.

Автор: Гергана Петрова

Източници: The absorbent mind, Montessori Asia, To the lesson!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here