За осъзнатостта, смисъла на живота и всичко останало

143

 Всеки един от нас търси смисъл в живота. Отговорът на този въпрос е съществен за човек. Защото без никакъв смисъл, ние сме безцелно съществуващи. Безсмислието дори може да ни подтикне към  самоубийство.

Какъв е смисълът на живота всъщност? Всеки човек намира различен смисъл, който е значим за него. Едни го намират в кариерата, други в създаването на семейство, трети в нещо друго. Но всичко това са само субективни смисли, които ние придаваме на живота си. Какъв е този абсолютен смисъл, който важи за всеки?

Както казва един приятел: Смисълът на живота е…  да го живееш!

И е прав в известен смисъл, но зависи как го живееш. Не просто съществуване и оцеляване в това магично приключение наречено живот, а пълното му наслаждение. Изживяване на живота с пълната осъзнатост за момента Тук и  Сега. Може би звучи просто и в същото време неясно, но това изисква пълна будност за нас, живота и Вселената като цяло.


3 съвета как да бъдем по-осъзнати в живота


Тук стигаме всъщност до този абсолютен смисъл, който е така мистичен и неоткриваем. А отговорът  е много прост. Обективният и абсолютен смисъл, който важи за всички нас е ДА РАЗВИВАМЕ СЪЗНАНИЕТО СИ! ДА, СЪЗНАНИЕТО СИ! Защото това е единственото нещо,което можем да отнесем от този свят с нас. И в същото време то, съзнанието, е това, което определя качеството на нашия живот на този свят.

Колкото по-пробудени сме и осъзнати за законите и принципите на мирозданието, толкова пътешествието ни през този сън наречен живот ще бъде по-приятно.  Тук е важно да отбележим, че изразът  „Невежеството е блаженство” всъщност не е толкова верен, колкото си мислим. Точно обратното. Всъщност Буда е открил, че невежеството е това, което ни задържа в кръговрата  на Самсара и поражда страданието и болката в живота ни. Невежество за нашата истинска природа, невежество за същността на живота и Вселената като цяло.

Колкото повече се пробуждаме, толкова по-осъзнати ставаме за нашата същност и потенциал, което променя качеството на живота ни. Светът не се променя, променя се нашето виждане за нас самите и за живота. Всичко това рефлектира върху нашето поведение и начин на съществуване.

Едно от нещата, което се променя в живота ни е поведението насочено към служене на цялото. С пробуждането си човек осъзнава, че наистина всички сме ЕДНО, че всичко е взаимосвързано и взаимозависимо. Фокусът вече се пренася от нашето его към добруването за Цялото. И точно по това може да познаете по-осъзнатите и пробудени хора – по службата им към Цялото. Като тук съществен показател за осъзнатост е, че човек прави всичко това като не търси признание или някаква лична облага. Той го прави от сърце, доброволно и безкористно.

Но и в този случай трябва да направим едно уточнение. Дори човек да го прави доброволно и безкористно трябва да внимава служенето му на Цялото да не развива чувството му за собствена значимост, което е едно от основните проявления на егото. Вие можете  да добрувате за цялото, да не търсите известност и въпреки това да развивате своята значимост на сцената на своя ум. И това неминуемо  в даден момент ще излезе извън тази сцена и ще се прояви във вашия живот. Егото ни е доста хитро и трябва да сме нащрек постоянно за всяка негова игричка насочена към стабилизиране на властта му над нас.

Развиването на нашето съзнание и пълен потенциал и служенето на цялото  са този абсолютен смисъл, важащ за всички нас. Работа изискваща цял един живот, че може би и няколко. А това какъв субективен смисъл ще намерите във вашия живот, чрез който да проявите абсолютния смисъл, си е ваш избор! 😉