Проект “Завръщане към природата” търси съорганизатори

110

Все повече хора се пробуждат и решават да заживеят един по-здравословен, природосъобразен и независим начин на живот. Тръгнал по този път човек има нужда от съответната информация, която да приложи на практика и след това да сподели с другите.

Излизането извън матрицата, в която живеем физически и духовно, е постепенен и продължителен процес, чрез който ние си връщаме нашата свобода и независимост. Свободни от социални обусловености, свободни от всякакви ограничения, с които сме свикнали да живеем в обществото.

Идеята на проекта

Проект “Завръщане към природата” е създаден от осъзнаването, че излизането от системата започва от най-малките неща в нашето ежедневие и в крайна сметка се разпростира и обхваща целия ни живот. Проекта е създаден, за да помогне на всеки един решил да тръгне по този път. Целта му е да събере и систематизира на едно място всичката необходима информация за постигане на един здравословен, природосъобразен, независим, устойчив и съзнателен начин на живот. За да се достигне до състоянието, в което ние сме поели пълна отговорност за собствения си живот и действията си спрямо природата и всички обитатели на планетата Земя.

„Завръщане към природата” е проект, включващ сайт за екостроителство, биоземеделие, алтернативно лечение и образование, отглеждане на децата и духовно развитие. В сайта може да намерите богата библиотека с книги на български и английски език, календар на предстоящите събития в цяла България и база данни с най-различни полезни ресурси.

За своето развитие, разширяване и излизане извън пределите на виртуалното пространство проекта търси съорганизатори.

Какво правят съорганизаторите

– Избират каква информация да се публикува на сайта

– Координират процеса, свързан с публикуването на статии (изпращат текстове за превеждане на преводачите и текстове за редакция на главния редактор)

– Проверяват направените преводи

– Публикуват статии

– Прибавят събития в календара

– Участват в развитието на проекта с идеи относно сайта, както и такива за събития и инициативи

– Участват в организацията на съответните събития и инициативи

 Необходими умения и качества

1. Задължителни

– Отговорност за поетите ангажименти

– Организираност

2. Желателни

– Добро владеене на английски език

– Свободно и творческо мислене

– Основни познания за работа с някоя програма за обработка на изображения

– Работа с WordPress

Ако чувстваш, че идеята на проекта е в синхрон с твоя мироглед и вътрешни убеждения и имаш желание да служиш за доброто на Цялото и да развиваш своя потенциал в този процес, си добре дошъл сред нас!

За въпроси и присъединяване към проекта можеш да ни пишеш на адрес back2nature@abv.bg

  Очакваме те! <3

~ Може да помогнеш също така за развитието на проекта, като споделиш това и/или чрез дарение. Благодарим! 🙂 ~