Променливи времеви линии и духовното пробуждане

460

Това, на което сме свидетели, е едно разцепване между времевата линия и реалността. Това е естествено следствие от колективния път, който човечеството е избрало да следва, тъй като не всички са тук в това „Сега”, за да се пробудят. Мнозина от нас преживяват това разцепване на времевите линии в собствените си лични връзки, било то с приятели, партньори или дори роднини.

Също така може да го забележим и в избора си на място за пребиваване, както и в мястото, което наричаме свой „дом”. Някои хора просто вече не резонират с мястото, където живеят, особено в гъсто населени райони, или с длъжността, която са заемали дълги години. В резултат на това е лесно човек да започне да се оплаква от другите, от мястото, където се намира, или от работата, с които вече не резонира.

Ключовото тук е честотата на вибрация.

С началото на пробуждането вие започвате да търсите истини, започвате искрено да работите върху себе си, вашите битие и честота се променят, като това „изменение” поражда един вътрешен конфликт с всичко, което не е със същата честота. Безсмислено е да се сърдите на другите или от своето местонахождение и обстоятелства. Всъщност тази реакция е много вредна и създава една от многото честоти, които подхранват Матрицата. Не забравяйте, че тези неземни паразити искат от нас да се изнервяме, да реагираме импулсивно, да проектираме навън и да се борим помежду си.

Мястото, където живеете (и хората, с които сте се обграждали), в даден етап е било най-подходящо за вашите обстоятелства. Затова трябва да сме бдителни да не изпадаме в мрачни проекции и да обвиняваме външния свят за промените, през които преминаваме, които всъщност възникват вътре в нас.

Като позволявате на промените да се проявяват и се задържате съсредоточени върху собствената си еволюция, оставайки искрени във вътрешната работа, търсейки истината и учейки се да откликвате от едно нулево, не-импулсивно ниво на съзнание, вие също така ще привлечете и правилните хора и възможности в своя живот, които ще ви помогнат да разширите осъзнатостта си за Това, Което Е, и което е възможно.

Ако се чувствате в заседнало положение, тогава това е знак, че имате още уроци за научаване (съвет: винаги има още уроци за научаване, така че е добре да свикнете с усещането за „заседналост”, което възниква от време на време). Търпението е ключово тук – избягвайте да взимате решения на основата на отчаяние, страх или умоцентричната „аналитична парализа”. Решенията ви трябва да идват от едно напълно въплътено „познание”, като следвате интуицията си и вътрешния си компас, вместо да действате насила и своенравно.

Бидейки честотни котви (и обществени отстъпници) в тези времена на преход, ние постепенно ще привличаме – и ще бъдем притегляни към – хора и места, които отразяват въплътената ни вибрация, и обратното. Но това къде ние трябва да се намираме в определено място и време – и с кого трябва да си взаимодействаме – не зависи от нашия (обусловен) егоистичен ум и желанието единствен той да решава.

Ние не сме се въплътили на тази планета, за да сме във „ваканция” на избягването, а по-скоро за да вземем активно участие в промяната, протичаща на нея. Участието ни в тази „повратна точка” включва и нашите честота на вибрация, дарове, и таланти, както и уроците, които сме дошли да научим за собственото си освобождение, докато се стремим да помагаме на другите в техния собствен процес.

Това означава, че ще попадаме на места – и ще осъществяваме контакт с хора – където има най-голяма необходимост от нас в зависимост от индивидуалните ни цели и стремежи, като те самите произлизат от една перспектива на нашия висш Аз, а не от обусловените копнежи на нашето его.

„Светът в момента преживява разцепление между слоеве на населението, които вече не резонират едни с други. Това е разцепление на сферите, разсичане на колективните полета на няколко по-малки такива. Прочети повече

Освен това планетата  се изпълва с все по-динамични енергии покрай нарастващите полярности на мрака и светлината, което създава повече напрежение за онези, които плуват в „течението”. Светлината разкрива всичко, което не отговаря на истинската ви същност. Тя изгаря всичко, що е неистинско, като свързва мрака с осъзнатостта (както вътрешно, така и външно), за да успеете да се издигнете над него чрез алхимичния огън на трансформацията. Понякога този процес не е особено приятен (меко казано), но единствения начин да го преодолеете е като преминете през него.

Бифуркацията на времето налага посока, която ще усили промяната в области (както и хора), които са енергийно застояли или потиснически.

Прочети повече

По отношение на това Време на Преход (бифуркация) и ефекта, който то оказва върху независимия индивид, съществуват различни избори, които повечето хора вземат, съзнателно или несъзнателно, и в различни степени (тези избори могат също да се застъпят):

– Съпротивлявате се срещу протичащите планетарни промени, като проектирате външно собствения си вътрешен дискомфорт върху други хора и ситуации (проекция на сянката), с което се улавяте в капана на обвиняването, оплакването, реакционното и механично поведение, и съзнанието на жертвата – всички те са реакции, които Матрицата желае (и от които се храни), докато източва собствената ви жизнена и вътрешна сила.

– За да се противопоставите на този дискомфорт, вие се притъпявате чрез различни развлечения и зависимости (всичко от наркотици, секс, интернет, игри и телевизия, до взаимозависими връзки, пазаруване, работа, храна, партита, спортове, клюки и т.н.), с което създавате едно изкуствено „щастие” и още повече маски, за да избягвате вътрешното напрежение и неприятните емоции.

Тази развлекателна програма може да включва и духовни „опиати”: увличане по учения на фалшивата светлина/ню ейдж, които водят до духовни увъртания и надценяване на нивото ви на въплъщение и осъзнатост, или търсите някакво бързо решение, кратък път и/или „вълшебно хапче” (включително психиделици и ентеогенни растения), които са често срещани в съвременната духовна индустрия, и това може да окаже пагубни последствия на вътрешното ви развитие, карайки ви да „сънувате, че сте будни, докато сте всъщност все още заспали”. (Гурджиев)

– Този притъпяващ и/или ускорен подход много често прави живота на хората повече умоцентриран (мъжкият аспект на съзнанието), като те се опитват да се движат на „бързи обороти”, изгубвайки връзка с тялото си и вътрешния си компас (женският аспект на съзнанието), от което стават по-възприемчиви и податливи на външни влияния (с което изгубват способността си да различават между истината и лъжата), особено на подсъзнателните програми на матрицата за контрол над ума (както и на междуизмерни влияния).

– Ако Битието (нивото на въплъщение) не е в синхрон с търсенето на Знание, тогава не се достига до Разбиране (приложено и въплътено познание, не само интелектуална информация). Процесът на пробуждане не може да бъде пришпорван, и вие не можете да „продължите напред”, докато не научите съответните уроци (които са различни за всеки от нас); всичко това се случва от гледната точка на душата, която вашият ум/его не може да възприеме и разбере и от която, в действителност, се страхува…и срещу която активно се противопоставя.

Едно е да знаеш, друго е да разбираш. Хората често бъркат тези концепции и не проумяват каква е разликата между тях. Знанието само по себе си не ни дава разбиране. Нито пък разбирането се повишава само при повишаване на знанието.

Прочети повече

Другият избор, който можете да направите с оглед на съзнателната духовна еволюция и синхронизирането с Божествената Воля на вашия висш Аз, е следния:

– Вие навлизате съзнателно в „огъня” на трансформацията – без да се съпротивлявате на последвалия дискомфорт – чрез искреното следване на практики за вътрешна работа и въплъщаване, търсейки истината, като оставяте всичко, което попречва на свързването ви с вашата истинска същност (под многото маски на социалното и културно програмиране и идентификацията с личността и егото) да изгори в пламъка, за да можете да отворите сърцето си за връзката му с Божественото, т.е. специфичната цел, която може да бъде открита на нивото на въплътената душа.

– Тази работа означава да трансформирате вашето „его” в един полезен съд (не да го унищожавате, както учат някои изкривени религии), така че духът да може да работи чрез вас, за да не се влияете от външни внушения или вътрешно програмиране, които могат да ви доведат до механично и реакционно поведение.

– Не-съпротивата не означава да избягвате, да се застъпвате за себе си, или да премахвате полезните граници и да търпите тормоз. Тя означава да преустановите всякаква съпротива към вътрешното напрежение на еволюцията, докато продължавате да се „съпротивлявате” на мисловните инжекции на „хищническия ум” – онези механични и реакционни поведения и успоредни влияния, изкушения и импланти за програмиране и контрол над ума, които са опити на Матрицата да задържи мисловните ви вълни на нейната честота. Поставянето на полезни граници – и изграждането на прозорливост по отношение на хората, с които се обграждаме – е ключов елемент от освобождението, заедно с умението да избягваме капана на „сляпото състрадание”.

„От собствен опит знам, че всеки твърди, че иска да открие Истината, докато не осъзнае, че Истината ще му отнеме най-дълбоко таените идеи, вярвания. надежди и мечти. Свободата на просветлението означава много повече от преживяване на любов и мир. То означава откриването на една истина, която ще обърне представата, която имате за себе си и своя живот, с краката нагоре. За човек, който е напълно готов, то ще бъде невъобразимо освобождаващо. Но за някой, който е все още вкопчен по някакъв начин, то действително ще бъде изключително трудоемко. Как разбира човек дали е готов”

“Човек е готов, когато е склонен да бъде изцяло погълнат, когато е склонен да бъде гориво за един огън без край” – Адяшанти

Очаквайте следващата част – Създаване на реалността и Божествена воля.

Източник: Veil of reality