Разграждащи пластмасата гъбички са намерени на сметище в Пакистан

71

Учените вярват , че може да са открили ново решение за намаляването на пластмасовите отпадъци в лицето на гъбичка, която се храни с тях.

Изследователите, които си поставят за цел да се намерят безопасни разградители на пластмаса, срещащи се в естествена среда ,успяват да извлекат успешно проби от сметището в Исламабад в Пакистан ,като установяват, че гъбичките открити в почвата се хранят с пластмаса.

Водещият автор на изследването, д-р Шеран Хан от Световния агролесовъдски център в института “Кунмин” по биология казва:
,,Решихме да се вземат проби от сметището в Исламабад , Пакистан , за да се види дали нещо се храни с пластмаса по същия начин , по който други организми се хранят с мъртвата растителна или животинска материя.”

Последвалото изследване , което е публикувано в научното списание “Замърсяването на околната среда” разкрива, как изолираната гъбичка , която е идентифицирана като Аспергилиус тубингензис, намерена в сметището, има разграждащи свойства и качества. Изследването проучва способността й на разграждане на полиестер и полиуретан .

Полиуретана се използва за производство на огромно разнообразие от предмети от ежедневието и компоненти, като гуми, презервативи, маркучи, колички за супермаркет, втулки за окачване на коли, както и някои лепила.

Изследователският екип тества способността на гъбичката да разгражда полиуретана по три различни начина – агарова хранителна среда , в течност и след заравяне в почвата.

Резултатите показват, че нивото на разграждане на пластмасови отпадъци от гъбичката е най-високо в агарова хранителна среда.

В резюмето на изследването се казва:

“След два месеца в течна среда, полиуретановият филм е напълно разграден на по-малки парчета.”

Д-р Хан споделя: “Следващата цел на нашия екип е да се определят идеалните условия за растеж на гъбичките и разграждането на пластмасата, като се вземат предвид фактори като ниво на хидратация (pH), температура и хранителна среда.

“Това може да проправи пътя за използване на гъбичките в инсталациите за третиране на отпадъци, както и в почви , които вече са замърсени с пластмасови отпадъци.”

Миналата година едно друго проучване, което е публикувано в списание “Наука” от изследователи от Технологичния институт в Киото и университета в Кейо, разкрива нови видове бактерий, които също разграждат полиетилен терефталата (PET), който е широко разпространен в производството на пласмасови бутилки за напитки.