Как хората предизвикват смъртоносни земетресения

248

Земетресенията често се смятат до голяма степен за непредсказуеми, изцяло естествена природна сила – но това може да се промени. Проучване, публикувано тази седмица в списанието “Seismological Research Letters”, посочва 730 места, където човешката дейност води до земетресения през последните 150 години.

И докато ние отдавна сме наясно, че хората могат да повлияят на сеизмичната активност, учените са изненадани, че човешката дейност е причина за земетресения с магнитуд до 7,9 – и че броят на земетресенията очевидно се увеличава в някои региони на света.

Както земетресенията, причинени от природата, така и земетресенията, предизвикани от човека, имат потенциал да бъдат опасни, дори смъртоносни. Геолозите едва започват да разбират последиците, които тези земетресения могат да имат върху хората и околната среда.

Коя човешка дейност е причина за земетресенията?

Последиците от земетресенията, предизвикани от човека, могат да бъдат подобни на тези от природните, но често се наблюдават в региони с малка или никаква предишна сеизмична активност. Повечето естествени земетресения се случват по разломни линии, които често (но не непременно) се намират там, където тектоничните плочи се срещат. Но земетресенията, предизвикани от човешката дейност, могат да се появят далеч от краищата на тектоничните плочи.

Това, до какво би довело едно предизвикано земетресение, зависи от вида на човешката дейност.

Според данните от доклад, открит в обществено достъпна база данни, минното дело е причина за най-голям брой предизвикани от човека земетресения в целия свят (множество земетресения струпани около 271 обекта). Отстраняването на материал от земните недра може да причини нестабилност, което води до внезапни сривове, предизвикващи земетресения.

Множество земетресения на 167 места – и към момента най-смъртоносните – са  предизвикани от това, което докладът нарича “събиране на водата в резервоари” или “изграждане на язовир”.

През 2008 г. около 80 000 души загиват или са обявени за безследно изчезнали след земетресение  от 7.9 степен по скалата на Рихтер в провинция Съчуан в Китай. Учените смятат, че то е предизвикано от тежестта  на 320 милиона тона вода, събрани в язовир Дзипингпу-  в близост до една от известните разломни линии /Б.пр.:Става въпрос за разлома  Бейчуан, на около километър от въпросния язовир./

В САЩ обсъждането на предизвиканите от човека земетресения до голяма степен е съсредоточено около фракинга за нефт и природен газ, като се има предвид бързото разпространение на технологията в много държави.

Съгласно U.S. Geological Survey, фракингът може да предизвика сеизмична активност както директно, така и чрез  изхвърлянето на отпадъчните води, използвани в процеса – вторичен продукт от вода, пясък и химикали, използвани за хидравлично разрушаване на въглеводороди от скалата. Тези отпадни води, които са под  високо налягане , може да пропукат скалите и да послужат като лубрикант за разломите.

Сондажна площадка за добив на шистов газ

В проучването авторите посочват 29 обекта, където земетресенията са в резултат на фракинг, 36 локации, където земетресенията са били предизвикани от отстраняване на отпадъчните води от фракинга и 12 места с трусове, предизвикани от неспецифично изхвърляне на отпадъчни води от нефт и газ.

В случая с Оклахома, където се извършва тежка фракинг дейност, ежегодно се наблюдават стотици малки земетресения в район, който преди е бил геоложки по-спокоен.

Като причина за земетресения са посочени и ядрени експлозии на 22 места и две строителн обектa.

“Всички антропогенни проекти оказват влияние върху силите, действащи в земната кора”, казва Майлс Уилсън, геофизик на Университета в Дърам, който събира данните за проучването. “Например добавянето или премахването на маса – затова не бива да се изненадваме, че Земята отговаря на тези промени и че в някои случаи земетресенията са отговорът.”

Защо се увеличават?

Събраните от Уилсън записи за земетресения,  предизвикани от човека, датират отпреди век  и половина. Сайтът позволява на посетителите да търсят земетресения по дата или регион или да проследят данни като величина, местоположение и причина.

Потребителите могат също така да представят допълнителни факти, които смятат, че трябва да бъдат добавени към базата данни.

Базата данни включва 108 обекта, които са претърпели земетресения, предизвикани от човешка дейност, през последното десетилетие, вариращи по магнитуд от относително слаби  до такива със сила от 5.8 степен. По-голямата част от тези земетресения са в САЩ и Канада и са причинени от изхвърлянето на отпадъчни отпадъци в земята.

“В дългосрочен план”, каза Уилсън, “можем да започнем да виждаме повече случаи на предизвикана сеизмичност по целия свят, тъй като увеличаваме броя и мащабите на антропогенни проекти, които оказват влияние върху Земята”.

Очаква се минното дело също да се увеличи. Днешните мини са по-големи от всякога и достигат на мили под земята. Цялата тази дейност може да доведе до повече нестабилност в Земята и до повече или по-големи земетресения, предупреждава Уилсън.

Понякога “антропогенната активност е последната капка, която води до освобождаване на  натрупаното напрежение”, казва геофизикът.

Какво можем да очакваме?

Изследването на Уилсън в Университета в Дърам било възложено от холандската компания за нефт и газ “Nederlandse Aardolie Maatschappij BV”, която се интересувала от потенциалните последици от своята работа. Чрез по-доброто разбиране на земетресенията инженерите могат да работят, за да ги сведат до минимум, изказва мнението си Уилсън.

Малко вероятно е  в близко бъдеще хората да спрат да копаят Земята или да инжектират отпадните води. Но Уилсън казва, че може да сме по-добре подготвени , за да избегнем най-тежките бедствия като земетресението в Китай през 2008 г.

Източник: National geographic

Преводач: Елица Спасова