Харисън Форд е океана, който има послание за цялото човечество (ВИДЕО)

130

За да поддържаме живота на Земята, трябва да пазим океаните здрави

 Океаните са жизненоважен ресурс

На нашата планета  водата и живота са синоними. Земните океани са оформили живота такъв, какъвто го познаваме. Също така те създават въздуха. Малки морски растения, наречени фитопланктон, осигуряват  повече от половината  от кислорода, който дишаме.

Поддържат климатична стабилност

Както атмосферата става по-гореща следствие човешката активност, така и океанът. Той поглъща повече от ¾ от топлината, която се получава  следствие на климатичните промени  –  и неговият капацитет скоро ще се достигне. По-топли океани означава – по-високо ниво на водата,  топящ се полярен лед, нарушено атмосферно време и застрашени крайбрежни екосистеми. Бавноразвиващите се видове като коралите са в опасност, критични хабитати изчезват и миграционните модели на много животни се променят заради изменения в сезонните течения, които те следват.

25% от морските бозайници са изправени пред заплахата от изчезване.  И по-малко от 3% от океаните са обявени за морски защитени зони.

Цената  за хората

Замърсяването на океаните има своята цена. Три на всеки седем човека си набавят протеините от риба и 350 милиона работни места по света зависят от морския сектор.

Океанският здравен индекс  определя хората като част от човеко-океанската система. Индексът е първият инструмент за оценка, който научно измерва ключови елементи от всички сфери  на океанското здраве – биологична, физична, икономична и соцална, за да определи колко устойчиво хората използват океана. Повече от 65 учени са разработили индекса, който осигурява годишна оценка на океанското здраве, използвайки информация от над 100 научни бази данни.

И след тази информация за това колко са ценни океаните за нас, нека чуем какво има да ни каже самият океан, озвучен с гласа на Харисън Форд. (видеото е с български субтитри)