10 променящи живота умения, развивани при медитация

177

Медитацията крие много ползи за здравето и благосъстоянието ни. Това са съвсем истински психологически умения, които могат да окажат положително въздействие върху всички сфери на вашия живот, като подобряват взаимоотношенията, работата, и играта.

По-долу са изброени 10 животопроменящи умения, развивани при медитация.

1) Умението да се отпускате съзнателно. Прилагането на дълбоко дишане и осъзнатост за наличието на напрежение в тялото може да развие у вас способността да освобождавате това напрежение и всякакъв натрупан стрес в мускулите. В съвременния живот умението да се „отпускате по воля” е много полезно средство.

2) Способността да сте присъстващи покрай други хора. Най-големият подарък, който можем да дадем на другите, е собственото ни присъствие. Умението да бъдем присъстващи и да не се разсейваме от блуждаещи мисли ни помага да развиваме способността да се вслушваме правилно в другите, да сме напълно присъстващи, и да комуникираме ефективно. Това подобрява всичките ни взаимоотношения и дори ни помага да научаваме нови неща по-лесно.

3) Да оставате необезпокоявани от мисли. Умението да оставате мислите да отминават, без нито да се борите с тях, нито да им вярвате, вдъхва нови сили и с него започва възвръщането на контрола над собствения ви ум.

Медитация не означава да контролирате мислите, а да не позволявате те да контролират вас.

Голям е броят на психическите заболявания, които водят началото си от неспособността да се откъсваме от отрицателните мисли.

4) Концентрация. Способността да се съсредоточавате върху даден обект, без да се разсейвате, развива вниманието и концентрацията ви и изгражда силен и стабилен ум. Това е основа на доброто психично здраве.

5) Да бъдете свидетели. Способността да наблюдавате нещата, без да съдите или да реагирате на тях. Това е начало на един спокоен и отворен ум. Умението да се откъсвате от мислите и усещанията ви дава възможност да ги оставите да отминат и да не бъдете завладени от тях. Важно е при преодоляването на проблеми с психичното здраве и е начало на използването на осъзнатостта като лечение.

6) Интроспекция. Способността ви да наблюдавате вътрешните си състояния на осъзнатост, мисли, и чувства. Това е важно умение, което ви позволява да виждате връзките между мислите и чувствата. Интроспекцията ви помага да правите разлика между чистия ум и мислещия ум, както и да сте наясно с намеренията си. С добра интроспекция вие можете да развивате собствената си мъдрост и да станете свой собствен терапевт.

7) Осъзнатост. Умението да обръщате внимание на онова, което правите в сегашния момент. При медитация това умение задържа ума върху наблюдавания обект, с което наподобява концентрация. В ежедневието осъзнатостта ви помага да обръщате внимание на настоящата ситуация, да живеете по-пълноценно в сегашния момент и да се наслаждавате на дребните неща в живота.

8) Просто да бъдете. Медитацията развива умението просто да бъдете, да отпускате изцяло ума си, или да сте в настоящия момент, без да се опитвате да го променяте или да избягате от него. Това подхранва способността да приемате нещата такива, каквито са.

9) Отворен ум. Медитацията развива важното умение на отворения ум. Способността да не съдите и да наблюдавате нещата, без никакви предубеждения. Това насърчава спонтанността и творчеството, учейки ви винаги да виждате нещата като за първи път.

10) Интуиция. Умението да знаете кое е подходящо в сегашния момент и да откривате баланса във всяка ситуация. Интуицията е умението на невербалното познание, да сте наясно относно посоката или избора, който трябва да направите, без да разчитате на някаква външна сила. Това е началото на доверието към собствената ви мъдрост.

Източник: The way of meditation