3-ти март Световен ден на дивата природа – Големи котки: Хищници под заплаха

154

Неизмеримата стойност на дивата природа

Животните и растенията, които живеят в дивата природа, имат съществена роля и спомагат за екологичния, генетичния, социалния, икономически, научен, образователен, културен, възстановителен и естетически аспекти на човешкото благополучие и устойчиво развитие.

Световния ден на дивата природа е възможност да отпразнуваме многото прекрасни и различни видове дива флора и фауна, и да повишим осъзнаването относно множеството ползи, които запазването им носи на хората. В същото време, този ден ни напомня за спешната нужда от засилване на борбата срещу престъпленията срещу дивата природа и намаляването на видовете, предизвикано от хората, които имат голямо икономическо, екологично и социално влияние.

Световния ден на дивата природа през 2018 година се празнува под мотото “Големи котки: хищници под заплаха”.

Големите котки са сред най-широко познатите и почитани животни на планетата. Въпреки това, днес тези харизматични хищници са изправени пред много и най-различни заплахи, които главно са причинени от човешката дейност. Общо взето техните популации намаляват с обезпокоителни темпове заради загуба на местообитанията и плячката им, сблъсъци с хората, бракониерство и нелегална търговия. Например, популацията на тигрите е спаднала с 95% през последните 100 години. А популацията на африканските лъвове е намаляла с 40% само за 20 години. Все пак редица мерки се предприемат, за да бъде спряна тази тенденция.

С цел да се достигне до широката общественост, се използва разширено определение за големи котки, което включва не само лъва, тигъра, леопарда и ягуара, 4-те най-големи диви котки, които могат да ревът, но също така чита, снежен леопард, пума, облачен леопард и други. Видът на големите котки може да се открие в Африка, Азия, Северна, Централна и Южна Америка, което представя буквално тяхното световно разпространение.

През последния век губим големите котки, най-величествените хищници, с обезпокоителни темпове. Световния ден на дивата природа 2018-та ни дава възможност  да повишим осъзнатостта относно тяхното положение и да подкрепим  много световни и национални акции, предприети, за да спасят тези  широко известни видове.

 Как можеш да помогнеш?

Има много начини, по които можеш да допринесеш за по-голяма информираност и осъзнатост по въпроса.

Научи повече за големите котки – Информираността  е съществена част, оказваща вияние  върху опазването. Правейки стъпка в тази посока и споделяки с другите това, което си научил, помага много за осъществяване на промяната.

Сподели това, което си научил, с приятелите и семейството си. Разпространи информацията, особено сред децата и младите. Те са тези, които ще опазват дивата природа вбъдеще, и заслужават бъдеще, в което ние хората живеем в хармония с всичко, което споделя планетата с нас.

Намери кауза, която ти допада – Има най-различни каузи и проекти, но само някои от тях ни пасват лично. Намери такава, която ти харесва и би подкрепил/а.

Направи дарение – Има най-различни неправителствени организации и проекти по опазването, които имат нужда от дарения, за да изпълняват мисията си.

Стани доброволец – Парите са огромен фактор спомагащ опазването, но ако нямаш финансова възможност, можеш да се включиш като доброволец. В някои случай това е равностойно, ако не и по-ценно от паричните дарения.

Потребявай отговорно – Услугите и продуктите, които избираме да купим, подкрепим или използваме имат огромно влияние върху околната среда и дивата природа. Можеш да имаш влияние върху всички тези неща, като потребяваш отговорно.

Какво значение има Световния ден на дивата природа за големите котки?

Въпреки че определяйки и празнувайки ден, посветен на тези величествени хищници, няма да окаже директно влияние върху броя на техните популации, информираността, която ще се породи на 3-ти март е важна стъпка към тяхното опазване. Тази информираност и осъзнатост води до по-голямо разбиране, което всъщност ще породи промяната.

Като хора, ние сме благословени със способността да си представяме бъдещето, независимо дали е предполагаемо или основано на факти. Пълната загуба на големите котки в световен мащаб е ужасно бъдеще за представяне, последиците от което са много повече от екологични, икономически и социални.

Източник: Wildlife day