Албум на лечебните растения в България

  993
  Book Cover: Албум на лечебните растения в България

  Растенията в България, които са спонтанно разпространени (диворастящи и интродуцирани) и се използват в официалната и народната медицина, наброяват 845 вида. Това представлява почти 21% от всички известни до момента 4102 вида висши растения, описани на територията на нашата страна. Казано с други думи, всяко пето растение около нас е лечебно. Нашите изследвания показват, че в райони с по-малка надморска височина този процент е значително по-висок и в много случаи всяко второ растение е лечебно. Албумът на лечебните растения в България включва повече от половината от това богатство от лечебни растения – 500 вида. Целта, която си поставихме при създаването му, е да послужи като учебно пособие на студентите, изучаващи ботаника и фармация. Албумът може да бъде полезен на учителите по биология, както и на всички, които се занимават с отглеждане, събиране или преработка на билки.

  ВАШИЯТ КОМЕНТАР

  Please enter your comment!
  Please enter your name here