Болестта като път – Д-р Торвалд Детлефсен, Д-р Рюдигер Далке

    1787
    Book Cover: Болестта като път - Д-р Торвалд Детлефсен, Д-р Рюдигер Далке

    Тази книга е неудобна, защото лишава човека от възможността да използва болестта като алиби за нерешените си проблеми. Целта ни е да докажем, че болният не е невинна жертва на някакво природно несъвършенство, а по-скоро сам носи вина за състоянието си. При това нямаме предвид замърсяването на околната среда, цивилизацията, нездравословния начин на живот или други подобни "злосторници", а искаме да изтъкнем метафизичния аспект на заболяването. От тази гледна точка симптомите могат да бъдат разглеждани като физически израз на психически конфликти, които, чрез своята символика, са способни "да демаскират" съответния проблем на пациента.

    Използвайте и двата линка за сваляне на книгата, защото това са първа и втора част.

    Ако искате да си поръчате книгата на хартиен носител, цъкнете на банера "Хеликон".