Бяла книга на живота

  1410
  Book Cover: Бяла книга на живота

  Тази книга се явява колективно творчество – народна книга и всеобщо достояние на територията на Русия и постсъветските републики, а така също и сред руско говорящите по света. На руски език и езиците на постсъветските републики тя може свободно да се издава, възпроизвежда, препечатва частично, цитира – може без препратка даже да се присвоява или препечатва цялостно, да се подлага на стилистическо усъвършенстване и коректорско поправяне, да се съпровожда със собствени предисловия, реклами, разпространение, да се продава на всякакви юридически и физически лица, да се размесва на сайтове - без разрешение на собственика на авторските права, без плащане на авторски хонорари, без други условия и ограничения, финансови или други последствия, при условие, че не се внасят съществени изменения, включвания, изкривяващи смисъла на книгата, несъответстващи или противоречащи на нейния дух.

  ВАШИЯТ КОМЕНТАР

  Please enter your comment!
  Please enter your name here