Валдорфска педагогика – Рудолф Щайнер

  433
  Book Cover: Валдорфска педагогика - Рудолф Щайнер

     Основа на валдорфската педагогика представляват човекознанието и психологията на развитието, както са разработени най-напред от Рудолф Щайнер (1861 – 1925 г.) в неговият цикъл “Общото човекознание” (1919 г.). Това е педагогика, която изхожда от детето. Тя има за цел разгръщането на индивидуалния потенциал на всяко дете. Тя съблюдава културното многообразие и е обвързана с общочовешките етични принципи.

  Днес, валдорфската педагогика е основа за най-различни образователни, възпитателни и квалификационни институции (напр. институции за ранно детско възпитание, детски градини, училища, заведения за професионално образование, специални училища и още много други).

  ВАШИЯТ КОМЕНТАР

  Please enter your comment!
  Please enter your name here