Общото човекознание като основа на педагогиката – Рудолф Щайнер

  112
  Book Cover: Общото човекознание като основа на педагогиката - Рудолф Щайнер

     За характера на тези частни издания Рудолф Щайнер (1861-1925) казва следното в своята автобиография "Моят жизнен път" - "Съдържанието на тези издания бе предвидено да се изнесе под „формата на устни, непредназначени за издаване съобщения... Никъде и в ни най-малка степен , не е споменато нещо, което да не представлява чист резултат от изграждащата се Антропософия.

  Читателят може напълно да ги приеме за това, което Антропософията има да каже. Ето защо първоначално тръгнахме от условието, те да бъдат разпространявани само всред членовете на Антропософското Общество. Нека обаче се има предвид, че в тези непрегледани от мен ръкописи, има и непълни неща.

  Право за оценка на подобно частно издание обаче се признава само на онзи, който знае какво е условието за такава оценка. А за повечето от тези издания условието се състои поне в антропософското познание за човека и космоса, доколкото същността им е изложена от Антропософията и в познанието на тов, което под формата на "антропософска история" се съдържа в съобщенията от духовния свят".

  Книгата може да си купите от банера на "Хеликон".

  ВАШИЯТ КОМЕНТАР

  Please enter your comment!
  Please enter your name here