Сугестопедията – десугестивно обучение – Георги Лозанов

  471
  Book Cover: Сугестопедията - десугестивно обучение - Георги Лозанов

      Мнозина ще се запитат защо четиридесет години след създаването и утвърждаването на сугестологията и сугестопедията, техният автор като че ли предлага нови концепции, които напълно отхвърлят предишните. Но това всъщност не е така.

  На първо място, нека отбележа, че термините не започват с "анти", а с "де". Това означава, че сугестологияга и сугестопедията не са отхвърлени. Те се запазват, и като термини, и като основа за разработване на практически методи, но с известна тенденция в тях все повече да се държи сметка за вътрешната свобода на личността, за комуникативното освобождаване, депрограмиране, десугестиране.

  Набляга се също на това, че сугестопедията е метод на скритите до сега у нас резерви на личността. Резултатите са толкова неочаквано положителни, че надхвърлят многократно всички други методики, както и експертите на ЮНЕСКО посочиха. И при необичайно положителните допълнителни ефекти на методиката - спокойно можем да кажем, че всъщност се работи в областта на резервите на личността, непознати до сега.

  Ако искате да си купите книгата кликнете върху банера на "Хеликон".

  ВАШИЯТ КОМЕНТАР

  Please enter your comment!
  Please enter your name here