Фотоатлас на ядливи и отровни гъби – Борис Асьов

  5093
  Book Cover: Фотоатлас на ядливи и отровни гъби - Борис Асьов

  В книгата са описани и илюстрирани най-предпoчитаните и сравнително лесно разпознаваеми ядливи гъби, които са често срещани в нашата страна, и подобните им отровни видове. Наред с тях са включени и някои по-редки представители на гъбното царство, нуждаещи се от специално внимание и опазване, а също така и широко разпространени неядливи видове, някои от които са от значение за горското стопанство или предизвикват познавателен интерес. Подредбата на гъбите в текста е избрана от съображения за практическо удобство. За бързо и лесно ориентиране на читателите ядливостта на отделните видове е представена със съответни символи и различни цветове (оранжев – ядливи гъби, виолетов – неядливи, червен – отровни). Текстовете за всички видове представят описание на най-важните видими с невъоръжено око белези за разпознаването им и включват информация за местообитанията и периода на образуване на плодните тела, както и бележки за подобни видове, с които съответните гъби биха могли да се сбъркат. Авторът и издателят се надяват, че предлаганият фотоатлас ще бъде от помощ на читателите при опознаването на тази изключително интересна група живи организми.

  ВАШИЯТ КОМЕНТАР

  Please enter your comment!
  Please enter your name here