Хомеопатия за всички – д-р Атанас Гълъбов

  404
  Book Cover: Хомеопатия за всички - д-р Атанас Гълъбов

     „По-важно е да знаем, какъв е човекът, който е болен, отколко¬то от каква болест е болен." Хипократ Хомеопатията е ефикасен, научен метод на лечение, при който с индивидуално подбрани хомеопатични лекарства се стимулират ес¬тествените оздравителни реакции на организма. Наричат я още „нежната медицина", защото тя действа според природните закони на лечебния процес и без да внася в организма токсични вещества. Думата хомеопатия идва от гръцки език (homoios - „подобен" и раthos- „страдание") и отразява основния й лечебен принцип: „ПОДОБНОТО СЕ ЛЕКУВА С ПОДОБНО" = SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR. Това означава, че на пациент, с определени симптоми се предписва такова хомеопатично лекарство, което е приготвено от вещество, предизвикващо в по-големи дози подобни оплаквания у здрави хора. Най-общо може да се каже, че има главно два начина за въздействие върху болния човек. Единият, наричан алопатичен. е чрез вещес¬тва, които имат противоположно действие на изявените от организма симптоми или ги променят по някакъв начин. Другият метод е хомеопатичният.

  ВАШИЯТ КОМЕНТАР

  Please enter your comment!
  Please enter your name here