Building a straw bale house – Nathaniel Corum

    76
    Book Cover: Building a straw bale house - Nathaniel Corum

       Подробен наръчник от 195 страници за строителство със сламени бали с много цветни снимки. Строителството на покрив не е включено в него.