Building with Earth – Gernot Minke

    73
    Book Cover: Building with Earth – Gernot Minke

       В тази книга Гернот Минке представя своя дългогодишен опит в строителството с пръст. Описани са най-различни употреби и техники за прилагане на този естествен материал за строителство.