Building your straw bale home – Brian Hodge

    59
    Book Cover: Building your straw bale home – Brian Hodge

       Това практическо ръководство покрива целия процес на строителство от подготовката на терена до покрива на къщата. Включени са специални техники за строене със сламени бали, както и съвети относно инсталирането на електрическа и водопроводна мрежа.