Practical Straw Bale Building – Murray Hollis

    74
    Book Cover: Practical Straw Bale Building – Murray Hollis

       В книгата е представено най-доброто от развитите методи за строителство със сламени бали. Включени са и двата метода за строителство на този вид къщи: с носеща конструкция и без. Обяснено е как да се поставят прозорците, вратите, както и водопроводната и електрическа мрежа.