Възстановяващо земеделие – да превърнеш пръстта в плодородна почва

Гейб Браун, градско момче от Северна Дакота, купува ферма от свои роднини през 1991 година. В стопанството се отглеждат зърнени храни – предимно пшеница, овес и ечемик, като се използват конвенционалните земеделски практики, които предшествениците на Браун традиционно са следвали от 1956 година – оран, сеитба и прилагане на синтетични торове и хербициди ежегодно.

При наличието на изключително ниски нива на годишните валежи, Гейб скоро осъзнава колко е важно почвата да има самостоятелна възможност ефективно да съхранява водата. Разбирайки тази нужда и без каквито и да било предубеждения, тъй като земеделието не е сферата на дейност, в която има опит, през 1994 година той бързо приемa препоръката на негов приятел, който го убеждава, че ако възприеме идеята за не-обработка на почвата (без оран преди засаждане) ще спести време и ще засили влагозадържането. Заинтригуван, Гейб Браун прави първите си опити.

В последвалите години Браун постепенно спира да използва торове и пестициди и се обръща към природата, за да въведе стратегия и практика за развитие на стопанството, която се нарича възстановяващо земеделие. Възстановяващото земеделие е подход, който се фокусира върху регенериране на деградирали почви за създаване на по-здрави екосистеми и растеж на растенията, с възстановяване на органичната материя на земята чрез холистични техники за отглеждане и паша, които се опитват да имитират естествените процеси в природата.

С течение на времето фермата се развива и след 25 години Гейб и синът му Пол управляват ранчото на семейство Браун заедно. Те са създали своя собствена марка „Храна от природата“, включваща говеждо месо от отглеждани пасищно животни, пастирско свинско месо, агнешко и козе месо, яйца от свободно отглеждани пуйки, мед – все продукти, които се купуват директно от крайни клиенти.

Днес Гейб Браун вече е известна фигура сред популяризаторите на възстановяващото земеделие и с голямо желание споделя уроците, които е научил в своята практика. През 2018 година той публикува първата си книга “Dirt to Soil, One Family’s Journey into Regenerative Agriculture” , в която разказва за своя опит през годините.

Защо книга за възстановяващо земеделие?

„За да дам надежда на хората, това е истината“ – казва той. „Докато пътувам, за да говоря за моя опит, срещам много хора, които се сблъскват с настоящия конвенционален модел – те искат да знаят как могат да излязат от този затворен кръг. Искам да е ясно: не съм против технологията, но трябва да работим по начин, който е в хармония с природата, вместо да се противопоставяме на естествените процеси. И това е начинът, по който се произвежда храна с наистина високи хранителни качества. Исках също да споделя моята история, доказваща, че ако едно дете, израсло в града и без опит в земеделието може да направи това, значи всеки друг също може.“

Пътуването

Откритостта на Гейб Браун към новите начини на мислене е ключов момент в неговото пътуване към възстановяващото земеделие. Когато неговият приятел го въвежда в практиката за необработване на земята, той възприема напълно новата концепция и продава цялото си земеделско оборудване, а с получените пари купува пробивна сеялка за засаждане на семена без предварителна обработка на почвата.

Събития извън неговия контрол обаче също изиграват роля в решението му да тръгне по пътя на възстановяващото земеделие: поредица от опустошителни метеорологични събития през 1995 г., включително страховити градушки и суша, довеждат семейството на Браун до разорение. Той вече не можел да си позволи да купува синтетични торове и хербициди, затова засажда покривни култури, които да осигурят фураж за добитъка, който единствен му носи пари по това време, както и за да увеличи сеитбообращението.

Така след четири години „принудителна почивка“ Гейб забелязва промени в почвата, които силно го впечатляват: тя започва да се възстановява – задържа повече влага, мирише различно и изглежда по-тъмна. Това го кара да осъзнае, че естествените процеси имат не само екологични предимства, но могат да носят и по-голяма печалба!

През тези трудни години, наблюдавайки внимателно промените в здравето на почвата към по-добро, Гейб Браун стига до извода, че чрез намаляване на входящите разходи и съсредоточаване върху естествените процеси в системата т.е. почвата, би получил по-голям добив и съответно печалба. „Красотата в това е, че оставяйки природата да си върши работата, така всъщност тя работи за теб“ – казва той.

Пет прости принципа на възстановяващото земеделие

Гейб Браун започва да вижда нещата различно, бързо изоставяйки всичко, което е знаел за земеделието преди. Обобщавайки наученото от безброй опити и грешки, но и успехи, той стига до извода, че има пет прости принципа на възстановяващото земеделие:

 1. Ограничаване смущението на почвата с механични, физични или химически въздействия. В една лъжица здрава почва има повече живи организми, отколкото хора на планетата. Обработката на почвата разрушава нейната структура и причинява ерозия, а синтетичните торове, хербицидите, пестицидите и фунгицидите оказват отрицателно въздействие върху живота в нея.
 2. Създаване на „броня“: Покривайте почвата по всяко време (с покривни култури или растителни остатъци). Естественият “щит” ще я предпази от изпаряване на водата, от вятър и ерозия, ще осигури храна за микроорганизмите, както и ще понижи температурата на почвата.
 3. Разнообразяването на растителните и животинските видове подобрява функциите на почвената екосистема чрез множество различни характеристики над и под земята. Природата сама по себе си е повече сътрудничаща, отколкото конкурентна.
 4. Поддържане възможно най-дълго на живи корени в земята. Живите корени подхранват почвената биология, като внасят в нея въглерод. Това от своя страна подхранва цикъла на хранителните вещества.
 5. Интегриране на животните. Пашата на растенията ги стимулира да всмукват повече въглерод в почвата, което повторно задейства кръговрата на хранителните вещества чрез хранене с биология. Чрез прехвърлянето на повече въглерод от атмосферата в почвата ние можем активно да смекчим нестабилността на климата. От само себе си се разбира, че опрашителите, хищните насекоми, земните червеи и цялата микробиология са неделима част от всяка екосистема.

„Тези принципи работят навсякъде, където има земя и слънчева светлина” – пише Браун.

“Това не означава, че е лесно да се намери подходяща система за вашите цели. Няма готова рецепта, навсякъде ще бъде различно. В моят случай исках да отглеждам добитък, затова имаме много животни. Друг фермер може би ще се радва да отглежда растения, затова ще се насочи към земеделски култури. Искам да споделя принципите, които следвам и моята история като пример за това как функционира почвата. Не мога да дам рецепти, тъй като те могат да отведат по погрешен път. Агрономите казват „използвайте това, прилагайте тези торове, прилагайте пестициди“.. Аз искам моята книга да бъде общо ръководство за наблюдение и развитие, а не рецепта.“

Какво трябва да знаете

Основните изводи, които Гейб Браун представя в помощ на прогресивните фермери, са следните:

 • За да откриете посоката, в която искате да поемете, запитайте се „какво ми доставя удоволствие да правя?“ и започнете оттам;
 • Наблюдавайте и забелязвайте какво работи и какво не;
 • Обмислянето е по-важно от правенето;
 • Работете взаимодействайки с природата, а не срещу нея;
 • Разбирайте средата си: всяко действие, което предприемате въздейства върху цялата екосистема в краткосрочен и дългосрочен план;
 • Не се страхувайте от провал – всяка грешка ви води по-близо до разбирането на спецификата на вашата среда.
 • Фокусът трябва да бъде върху насърчаване на живота, а не неговото унищожаване;
 • Не спирайте да питате „защо“

„Бъдете сигурни, че ще трябва да сте ангажирани, да сте готови за много проби и грешки, да инвестирате време и труд, но ако искате да произвеждате храни, богати на истински хранителни вещества, ако искате да имате здравословен доход и ако искате да подобрите почвата – това е начинът.“

Гейб Браун подчертава, че не е против конвенционалното земеделие, нито е про-органичен. Самият той не е сертифициран като органичен производител и не е част от Федералната програма на САЩ за застраховане на реколтата. Като се придържа към принципите на възстановяващото земеделие и никога не спира да учи, той е постигнал това, което много фермери биха нарекли оптимална позиция. Свободен е да решава какво да отглежда, къде и как да го отглежда. Той произвежда реални, богати на хранителни вещества храни, а не стоки.

Гейб Браун принадлежи към група визионери, които доказват, че можем да променим начина, по който гледаме на селското стопанство. За все по-нарастващия брой осъзнати потребители, както и на земеделските стопани, които поставят под въпрос настоящата селскостопанска система или просто са изчерпали възможностите си със „старата“, възстановяващото земеделие може да бъде бъдещето.

За повече информация по темата за възстановяващото земеделие без обработка на почвата ви препоръчваме книгата на Масанобу Фукуока “Революцията на една сламка“.

Източник: agfundernews.com

1 коментар

Comments are closed.