За проекта

“Аз дълго се молих, съжалявах хората… колко тежко страдат, в каква нужда живеят. Но се оказа, че ние сами сме построили общество, основано на нуждата. Отвъд границите на илюзията няма нито страх, нито нужда.”  –  Дон Мигел Руис

      Излизането извън матрицата, в която живеем, е постепенен и продължителен процес, чрез който ние си връщаме нашата свобода и независимост. Свободни от социалните обусловености, свободни от всякакви ограничения, с които сме свикнали да живеем в обществото.

Този проект е създаден от осъзнаването, че излизането от системата започва от най-малките неща в нашето ежедневие и в крайна сметка се разпростира и обхваща целия ни живот. “Завръщане към природата” е проект, създаден, за да помогне на всеки един решил да тръгне по този път.

Цел на проекта

Целта му е да събере и систематизира на едно място всичката необходима информация за постигане на един здравословен, природосъобразен, независим, устойчив и съзнателен начин на живот. За да се достигне до състоянието, в което ние сме поели пълна отговорност за собствения си живот и действията си спрямо природата и всички обитатели на планетата Земя.

Описание на сайта

Сайта “Завръщане към природата” е единственият български сайт за така наречения “off the grid” живот, живот извън системата. На сайта освен статии може да намерите ръководства, клипове и филми. Библиотеката към сайта е най-голямата колекция от български и английски книги обхващащи всички сфери на независимия и осъзнат живот. В нея ще намерите всичко за екостроителството, биоземеделието, алтернативното лечение и образование, духовното развитие, оцеляване сред природата. В секция ресурси ще намерите база данни включваща линкове към сайтове, форуми, групи и други, подредени тематично в областите обхванати от сайта.

“Никога няма да промените нещата като се борите със съществуващата реалност. За да промените нещо, изградете нов модел, който ще направи съществуващия остарял.”  – Р. Бъкминстър Фулър