Коста Рика ще бъде първата страна в света свободна от пластмаса и въглероден отпечатък през 2021г.

Коста Рика е една от първите пет страни в света, които са водещи в използването на енергия от възобновяеми източници. Може да е малка държава, но всъщност има огромно въздействие върху околната среда. От 2014г. година насам, когато стартира инициативата,  енергията, която се добива в страната, вече има 99%  произход от възобновяеми източници.

Освен това, от юни 2017 година е  въведена програма за прекратяване използването на пластмаса за еднократна употреба, като целта е до 2021 такава вече да не се предлага на територията на страната. Коста Рика е първата държава в света, която въвежда такава политика. А през лятото на 2018г. страната обяви целта си да стане напълно въглеродно неутрална до 2021 година. Отново първа в света. Впечатляващо, нали!

„С богатото си биоразнообразие Коста Рика демонстрира водеща далновидна политика в областта на околната среда чрез прилагане на залесяване, отделяне на една трета от територията си за защитени природни резервати и извличане на почти цялото произвеждано електричество от силата на водата.“ – казва нобеловият лауреат Джоузеф Стиглиц

За първи път през далечната 1980 година правителството на Коста Рика  осъзнава, че най-голямото предимство на страната е природата и започва да полага всички усилия за опазването ѝ. Наред с традиционните мерки това включва затваряне на зоопарковете, създаване на защитени зони, които покриват около 25% от общата територия на страната и усилено залесяване.

„Базирането на производството на енергия предимно на възобновяеми източници позволява на страната да постигне най-ниски нива на парникови газове, изпускани в атмосферата на планетата“Костарикански електрически институт (ICE)

През последните 4 години цялата генерирана електрическа енергия в Коста Рика, с изключение само на 1%, е произведена от възобновяеми източници, които използват енергията на реките, вулканите, вятъра и слънцето. Водноелектрическите централи на река Ревентазон и на Карибското крайбрежие започват да оперират през 2016 и са най-големите електроцентрали от този тип в Централна Америка.

Също така са построени вятърни „ферми“, соларни плантации и други малки хидроелектроцентрали. Според анализите на Костариканския електрически институт  ¾ от електроенергията идва от водните централи, използващи водата в реките, останалата част от геотермална и вятърна енергия, последвани от използване на биомаса  и слънчева енергия.

Сред приоритетите, които правителството на Коста Рика си поставя, на дневен ред е дилемата с пластмасата. Така в Световния ден на околната среда миналата година страната обявява новия национален план, който цели да ограничи и до 2021 да забрани пластмасовите изделия за еднократна употреба. От този момент нататък тези изделия постепенно ще се заменят с алтернативни такива, които са 100% рециклируеми или биоразградими и не са производни на петрола. За да изпълни този план, Коста Рика има подкрепата на Програмата за развитие на ООН.

Миналата година за президент на Коста Рика е избран Карлос Алварадо Кесада, чиято първа инициатива е да направи гигантска стъпка по отношение намаляване на въглеродния отпечатък. При встъпването си в длъжност той обявява и своята инициатива за забрана на изкопаемите горива и превръщането на страната в първото „декарбонизирано“ общество.

Президентът разбира, че да се създаде общност, свободна от въглерод в рамките на една държава е титанично начинание, но е убеден, че това може да бъде постигнато. Според него има надежда, желание и убеденост в необходимостта транспортната система  да се отърве от изкопаемите горива до 2021 и това да се случи в годината, когато Коста Рика ще отпразнува 200 години независимост.

Моника Арая, икономист и експерт по устойчиво развитие, директор на „Costa Rica Limpia” – фирма, развиваща възобновяема енергия и транспорт, задвижван от електричество, заявява:

„Да се отървем от изкопаемите горива е голяма идея, идваща от една малка страна. Това е идея, която с възхода на новите технологии започва да получава международна подкрепа. Страна, която приема предизвикателството да се откаже от изкопаемите горива и въпреки това да развива транспорта си, може да изпрати мощно послание към света, че той може да се промени.“

Ето няколко факти относно Коста Рика и нейните постижения:

Най-зелена

Това е единствената страна, която отговаря на всичките пет критерии на Програмата за развитие на ООН, определени за измерване на екологичната устойчивост. Класирана е на 42-то място в света и на трето място в Америка според индекса за екологична ефективност за 2016 г. Два пъти е класирана като най-добре представящата се страна според индекса на щастие на Нова икономическа фондация (NEF), който измерва устойчивостта на околната среда и е номинирана за най-зелената страна в света през 2009.

География

Страната е с население от 4,8 милиона на територия от само 51 100 квадратни километра. Природните ресурси са изобилни, а климатът е тропически, което заедно с широката брегова ивица, граничеща с два океана я прави рай за туризма. В тази малка страна е концентрирано 5% от световното биоразнообразие с множество национални паркове, един от тях  – остров Кокос е обявен от ЮНЕСКО за част от защитеното природно наследство на планетата.

Икономика

Коста Рика е една от най-стабилните, преуспяващи и прогресивни държави в Латинска Америка с процъфтяващо земеделие и стабилен износ на стоки. Тя е пионер в екотуризма, който привлича безброй туристи в обширните си природни паркове. Напредничавото мислене в малката Коста Рика е направило огромно впечатление сред движенията за чиста околна среда. Но страната е също така напреднала и осъзната по отношение на добруването на своите граждани.

Тя е част от Алианса на благоденстващите икономики  – коалиция, в която членуват още Шотландия, Нова Зеландия, Словения – страни, които, вместо да се концентрират върху брутния си вътрешен продукт (БВП), се стремят да развиват политики, които да гарантират, че общественото развитие подобрява благосъстоянието на гражданите чрез насърчаване на демокрацията, устойчивостта и приобщаването.

Свободна от изкопаеми горива

През 2015 година Коста Рика има общо 299 дни, в които не са горени въглища, нефт или природен газ. За националната електрическа мрежа са използвани източници като вода, вятър или слънце, като по-голямата част от електроенергията се произвежда в хидроелектроцентрали. Геотермалната енергия също се използва – в страната има над дузина вулкани, пет, от които са активни. През 2016 година за 76 последователни дни между юни и август страната е оперирала 100% само и единствено с енергия от възобновяеми източници.

Коста Рика е една от малкото държави, които нямат армия и това е така от далечната 1949 година. При територия от 51 хил. кв. км към днешна дата Коста Рика има 27 национални парка, 58 убежища за диви животни, 32 защитени зони, 15 влажни зони, 11 горски резервата и 8 биологични резервата, както и 12 други защитени зони (за сравнение в България при територия от 111 хил. кв. км националните паркове са само 4).

При население по-малко от 4,8 милиона, страната е посещавана от 3 милиона туристи годишно. Природните дадености могат да бъдат предпоставка за прогресивно развитие, но без далновидност и последователност в политиката на една държава това не може да се постигне. КОСТА РИКА, наречена от откривателите си „богат бряг“ е страна пионер в обновяване визията за бъдещето. Дано светът приеме нейния пример и промени развитието си в посока, която дава шанс за по-добро бъдеще.

Източник: https://educateinspirechange.org/

3 КОМЕНТАРИ

Comments are closed.