Онлайн-карта показва парцелите в София, подходящи за градско земеделие

Онлайн-карта показва кои са терените, подходящи за развитие на градско земеделие в София. Тя е разработена от Софпроект-ОГП и вече е достъпна в интернет. Картата има за цел да подпомогне развитието на градското земеделие.

Тя показва всички параметри на местата, където развива или може да се развива градско земеделие. Черните точки в нея показват вече съществуващите земеделски градини в големия град. По-многобройните зелени точки пък разкриват парцелите, където е подходящо да се създадат градски земеделски градини.

Картата е фокусирана върху територията пападаща в границите на София-град и попадащите в нея административни райони. Отбелязано е местоположението на съществуващи към момента градски градини.

Водещ елемент в картата са зелените точки в слой „най-подходящи терени“. Това са насочващи маркери за местоположението на терени, определени по редица критерии, като най-подходящи за развитието на градско земеделие в границите на София-град. Терените, върху които се акцентира, представляват поземлени имоти – общинска публична, общинска частна или частна собственост, които са подходящи за градско земеделие.

Екипът, разработил картата, включва седмина специалиста – двама ландшафтни архитекти, двама архитекти, двама урбанисти и един ИТ експерт.

Източник: Greentech.bg