Петиция – Спасете Беловежката гора, последната древна гора на Полша

Няма друга гора като Беловежката гора в Полша. С векове недокосната от хората, тя е съкровищница на биоразнообразието – но сега дървосекачите палят моторните резачки. Кажете на полското правителство и ЮНЕСКО да спрат унищожението на една от последните вековни гори в Европа.

Призив за действие

Беловежката гора в Полша е една от екосистемите с най-голямо биоразнообразие в Европа и е включена в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Спрете сечта веднага.

„Беловежката гора е убежище на биоразнообразие, каквото няма другаде  на този континент”, казва Ярослав Крогулец от Бърдлайф Полша. 180 вида птици се размножават тук, включително трипръст кълвач и врабчова кукумявка. Рисът и лосът са сред 59-те вида бозайници. Гората също така е хабитат на 900 европейски бизона – най-голямото диво стадо на континента. Биолозите са запленени от многообразието на мъхове, лишеи и гъби.

Внимание! Земя на бизони

ЮНЕСКО включи гората, която се намира на границата между Полша и Беларус, в списъка на световното наследство през 1979г. Въпреки това полското правителство е решено да унищожи това съкровище.

Дървосекачите, използващи тежки машини, не се спират дори пред 150-годишни смърчове и не се съобразяват с размножителните периоди на птиците. „Разгневява ме това, че някакви вандали, варвари, могат да унищожат гората”, каза професор Томаш Весоловски, билог, който е изучавал Беловежката гора в продължение на десетилетия. „Не знам в кой момент извършеното ще стане необратимо… но с всяко отсечено дърво се приближаваме все повече до него. Ако изгубим гората, изгубваме я завинаги.”

Полското правителство твърди, че сечта е необходима, за да се предпази гората от бръмбари-корояди. Еколозите смятат, че това е претекст, като посочват, че те са естествена част от горската екосистема. Изглежда, че единствената цел на правителството е да печели от продажбата на дървесина. Сечта се е утроила, откакто то промени закона за горите на Полша.

Националисткото правителство е игнорирало предупрежденията на Европейската комисия, която заплашва да заведе дело в Европейския съд. Междувременно полските екологични активисти храбро защитават гората, като се връзват с вериги за машините на дървосекачите, рискувайки да бъдат арестувани.

Моля, защитете бъдещето на Беловежката гора и подпишете и споделете петицията.