По-добрият начин – земеделие без оран

Вредните емисии от фабрики и автомобили често се асоциират и смятат за основна причина за промените в климата, но има и друг, често пренебрегван фактор – интензивното земеделие. Според изданието за наука Nature , една трета от емисиите парникови газове идва от интензивното земеделие, което използва голямо количество пестициди в отглеждането на земеделските култури с цел увеличаване на добива.

Интензивното земеделие е един от основните виновници за изменението на климата, но има начини да се ограничат неговите ефекти. В България ноу-тил (no-till) или възстановяващото* земеделие е малко познато решение, но е популярно в много други страни и може да намали парниковите емисии, като същевременно увеличи добивите. Когато българският еколог Веселин Спасов открива ползите от възстановяващото земеделие, той разбира, че фермерите в България трябва да научат за това.

С нарастването на населението нараства и производството на храни. За да посрещнат увеличаващото се търсене, земеделците използват интензивно земеделие чрез разораване почвата, за да увеличат площта на обработваемите земи.

Разораването обаче увеличава емисиите на въглероден диоксид и с това допринася за промените в климата. Същевременно разораването разрушава структурата на почвата и причинява ерозия, което в крайна сметка прави почвата по-малко плодородна. Липсата на информация в България за последствията от разораването и за съществуващите алтернативни земеделски методи е сериозен проблем.

Според Спасов голям процент от българските земеделци не знаят, че разораването на земята води до негативен ефект върху качеството на почвата. Той вярва, че възстановяващото земеделие е по-добрият начин за отглеждане на земеделски култури. То осигурява защита на земята от ерозия с минимални смущения в почвата. Въглеродният диоксид навлиза в почвата чрез корените на растенията, захранва подземните живи организми  и остава там, докато земята не бъде разкопана. Възстановяващото земеделие (без разораване) задържа въглерода в почвата и така намаляват емисиите на въглероден диоксид.

Веселин Спасов има мисия – да информира за ползите от  възстановяващото земеделие не само земеделците, но и всички, които не са наясно с въздействието на интензивното стопанисване на земята върху климата. Заради страстта си към чиста околна среда той е засадил над 2000 дървета до момента. Възстановяващото земеделие се превръща в друга негова страст, защото ползите от него са дори по-големи от засаждането на дървета.

„Много хора по света вече са убедени, че ситуацията с климата върви в лоша посока“, казва Спасов. „Рециклирането, инсталирането на соларни панели, използването на по-малко ненужни вещи са чудесни начинания, но да покажеш на един земеделец, който има 1000 или 10 000 хектара земя, че може да обработва земята по щадящ начин, е с огромно въздействие в добра посока.”

Веселин СпасовВеселин Спасов отделя много от времето си за превод на видеоматериали (от английски на български), за да информира колкото се може повече земеделски стопани и да ги окуражи да мислят повече за природата.

“Събрал съм над 40 филма на DVD и до момента съм направил близо 200 копия, които раздавам на земеделци от страната.“

Много от видеоматериалите и друга полезна информация могат да бъдат намерени на фейсбук страницата, създадена от Спасов – Ноу Тил България – No TIll Bulgaria .

На Земята все повече се регистрират рекордно високи температури, ледниците се топят по-бързо от очакваното, а морското равнище се повишава. Според температурен анализ, направен от учени от НАСА, температурата на Земята се е увеличила с около 0,8 градуса по Целзий от 1880 година насам. Доказано е научно, че температурите вероятно ще продължат да се повишават поради парниковите газове, отделени в атмосферата заради човешката дейност.

Професорът по околна среда в Американския университет в България, Бил Кларк, прави аналогия между климатичните промени и примера с жаба в съд с топла вода. Ако водата, в която плува жабата, бавно се нагрява, жабата ще остане там, без да усети покачването на температурата, тъй като ще привиква към незабележимите за нея промени. Но когато водата се нагрее до степен, несъвместима с жизнените процеси на жабата, тя ще умре. Професор Кларк пояснява:

„Промените в климата няма да ударят всички ни наведнъж, а постепенно ще стават все по-лоши и по-лоши“

Той добавя, че дори и хората да спрат да причиняват навлизане на въглероден диоксид в атмосферата днес, ще са необходими 40 или повече години, за да може системата да достигне отново до равновесие. “Времето изтича”, казва Кларк.

Екологът Веселин Спасов смята, че не е късно хората да предприемат действия. Дори студентите могат да помогнат с популяризиране на метода на възстановяващото земеделие или като превеждат видеоклипове, както прави той. Според него

„За да има промяна към по-добро, трябва да сме интелигентни и да мислим повече какво може да направи всеки един от нас.“

Автор: Кристиана Димитрова

Източник: aubgdaily.com

*възстановяващо, регенеративно, консервационно, нулева обработка, безоранна технология – това са някой от термините на български, под които може да се срещне информация за земеделския метод no-till farming