Утвърждения – Как да си служим с тях, за да осъществим желанията си

Положителни утвърждения и проявяване на вашите желания

Утвърждаването е изразяване чрез положителни думи, мисли  и вярвания, на копнежите ни и това какви искаме да бъдем. Те са категорични и положителни и се състоят в гласно или писмено заявяване на истинските ни желания. Всяко утвърждение задейства вашето намерение и по този начин го въвежда и проявява във физическата реалност.

Нашите утвърждавания попадат в подсъзнанието и имат дълбоко отражение върху емоциите, чувствата, действията и ежедневните ни дейности и избори, и в крайна сметка, върху цялостния ни живот. Повтарянето им кара ума да чува и приема съдържанието им за истина. Ние го правим постоянно и неумишлено, повтаряйки си някоя мисъл, докато тя не се закотви в съзнанието ни като запечатано убеждение и не се превърне в наша действителност.

Използването на положителни утвърждения има силен ефект, когато те влязат в подсъзнанието ни и станат част от „програмата”ни. Колкото повече старание влагаме в утвържденията си, толкова по-здраво се затвърдяват те в ценностните ни порядки… следователно, за да въплътим положителното в живота си, трябва да го утвърждаваме положително.

Утвържденията обаче могат да са и отрицателни, а подсъзнанието ни не прави разлика и приема всичко за чиста монета. Например, ако непрекъснато мислиш, че ще се провалиш, ако се отнасяш към себе си като към неуспял човек, и истински вярваш, че няма да се справиш, ти подсъзнателно ще се възпрепятстваш с всяко действие, за да подсигуриш неуспеха си, с което задоволяваш отрицателните си утвърждения. Ако имаш вяра във възможностите си и положително утвърждаваш успеха си, ще имаш по-високи очаквания и ще предприемаш действията, които те приближават към целта – осъществявайки успех. Ако подсъзнанието ти вярва, че искаш провал, ти ще го получиш. Ако вярваш, че искаш успех, ще получиш успех. Това, което вярваме и очакваме, е това, което ще преживеем.

Думите, които изберем да използваме, нагласите, очакванията, мислите и убежденията ни изпращат енергия и трептения към Вселената. Положителните изпращат положителни сили. Заявяването и повтарянето на такива утвърждения помага в борбата с лошите навици, вярвания, мисловни образци и умствени нагласи. Чрез употребата им сме способни да се пренесем в по-благоприятно умствено състояние, да увеличим самочувствието си, да станем по-здрави, жизнени и силни, по-търпеливи и отзивчиви към себе си и околните, по-състрадателни, заможни… списъкът е безкраен. Положителните утвърждения ни помагат да се съсредоточим върху положителното, което бихме искали да въплътим, да го подсилим, и да си помогнем в пренастройването на боязливата си нагласа.

Има една разумна, но често пропускана причина, поради която положителните утвърждения оказват въздействие. Те са пряко общуване с нашето “душевно съзнание”. То има неизменни мъдрост и познания и винаги е в съзвучие с истината на душата ни. Когато чуваме и изразяваме положителни утвърждения, те резонират с нея и проявяват енергията обратно към нас.

Уверете се, че утвържденията ви са положителни, градивни, и ползотворни, и останете съзнателни и съсредоточени, когато ги повтаряте, за да въплътите точно желанията си. Правете го с упование и отдаденост, и заявете намеренията си ясно и съдържателно. Най-важното – вярвайте в тях от сърце и душа.

 ~ Помогни тази полезна информация да достигне до повече хора, като споделиш статията с приятели и познати. ~

 Източник: Hubpages