Хранене с прана – Джасмухин

    Book Cover: Хранене с прана - Джасмухин

    Храната е Божи дар, но храната може да стане също източник на болести и страдания, вреден навик, заробващ фактор.Тази книга е за всички, които желаят да достигнат максимума на своя жизнен потенциал. Тя е за тези, които се осмелят да позволят на Божествената искра вътре в тях да ги храни. Хранене с прана е пътешествие с личното участие на Джасмухин.