За първи път световната подземна мрежа от гъби ще бъде картографирана

Неправителствена организация си поставя амбициозната цел да картографира мрежата на гъбите живеещи под земята.

Wood-wide-web

SPUN (The Society for the Protection of Underground Networks), “Обществото за защита на подземните мрежи” обяви, че е получило най-голямото досега дарение, с помощта на което ще започне картографиране и след това защита на подземните мрежи, които помагат за складирането на въглерод и транспортират хранителни вещества през почвата.

“Това е изключително важен консервационен проект” каза Джейн Гудал, основател на института “Джейн Гудал” и посланик на мира на ООН.

“Разбирането на подземната мрежа от гъби е важно за запазването на почвата, от която зависи живота, преди да е твърде късно.” казва Джейн Гудал. Тя заедно с Майкъл Полан, Мерлин Шелдрейк и Джулиана Фърчи е една от известните писатели и природозащитници, които са съветници по проекта.

Проекта е вследствие от нарастващото разбиране за важността на гъбните мрежи за дърветата и другите растения. Благодарение на тези гъби дърветата споделят хранителни вещества чрез така наречената мрежа “Wood Wide Web”, по аналогия на “World Wide Web” или казано накратко интернета.

Тази мрежа е малко изучена, но размерите й са внушаващи. Тя се разпростира на 450 квадрилион километра, което е половината ширина на Млечния път.

Въпреки това мрежата от гъби е застрашена от човешки дейности като земеделие, използването на торове и пестицид, обезлесяването и урбанизацията. Плановете за защита на биоразнообразието на определени места пренебрегва повече от 50% от живота под земята.

“Крайно време е обществото да осъзнае важността на подземните мицели за здравето на планетата и за нашето оцеляване като вид.” Майкъл Полан

SPUN ще използва машинно учене, за да определи горещите точки с голямо разнообразие на гъби и ще вземат 10 000 проби от тези екосистеми в следващите 18 месеца. Първите проби ще бъдат взети през април 2022г. в планините на Патагония. Други набелязани места са канадската тундра, мексиканското плато, Мароко, Западна Сахара, пустинния регион Негев в Израел, казахстанските степи, тибетските пасища и руската тайга. След като са готови картите от SPUN се надяват да определят подземните екосистеми, които са най-застрашени и да направят план за тяхното запазване.

Дарението в размер на 3,5 милиона долара идва от милиардера Джеръми Грантам.

“Точно под краката ни лежи безценен съюзник в смекчаването на климатичните промени – огромна скрита мрежа от гъби.” Джеръми Грантам

“Милиари тонове въглероден двуокис се придвижват от растенията в мрежите от гъби. И все още тези резервоари за въглерод са малко изследвани. Работейки върху картографирането и запазването на този застрашен, но важен ресурс за живота на Земята, SPUN поставят началото на нова глава в съхранението на природата.”

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here