Ръководство за здравословен, осъзнат и устойчив начин на живот

   Това ръководство е дар, принос към света с надеждата, че можем да бъдем по-добри, живеейки в него и по този начин да го направи по-прекрасно място за живот.

    Нашият свят е красив и магически, загадъчен, опасен и страховит. Повечето хора биха се съгласили, че това е невероятно красива планета и ние искаме да остане така. Независимо от това, ние хората живеем по начин, който бързо разрушава основата на нашето съществуване. Човешката цивилизация изглежда извън контрол в своето безумно производство и консуматорство. Това води до стресиращ живот за много хора и стресира земната екосистема, от която сме еволюирали, от която сме зависими за поддържане на живота и от която сме неразделна част. В момента се сблъскваме с реалните последици от глобалното затопляне, причинено от човешката дейност. Ако искаме да неутрализираме това, трябва да променим нашите основни ценности и навици, от необуздано желание и консумация към опазване на природата. Трябва да се разработи набор от нови ценности, които поставят уважението към природата и другите човешки същества над нашите собствени егоистични желания, ако искаме да съществуваме съвместно като здрави индивиди в един здрав свят.

    Ние не може да чакаме властимащите в света, мулти-националните корпорации или техните марионетки, политиците, да променят нещо в дейността си. Това би било против тяхната природа, която е да постигнат колкото се може по-голяма печалба възможно най-бързо, независимо от цената, която се плаща от околната среда. Това няма да се случи. Ние трябва да започнем промяната, на лично и индивидуално ниво. Ние трябва да бъдем промяната, която искаме да видим в света, както казва Ганди.

    В това ръководство са представени няколко прости насоки за това как да живеем психически и физически по-здравословен живот, който да има по-малко въздействие върху околната среда на планетата. Тези насоки са предимно напомняния как да работим с ума и тялото си, за да се поддържа начин на живот, по-малко застрашаващ околната среда, както и отнасящ се към духовните, физическите и творческите аспекти на живота, които благоприятстват за по-пълно и по-здравословно изживяване.

    Алтруистичното отношението, което благоприятства отговорността към околната среда, се простира и върху други аспекти на живота. За да се развие тази нагласа, трябва първо да погледнем в нашия собствен ум, да наблюдаваме какъв вид отношение е в основата на нашите действия. С осъзнаването, че сме отговорни за собственото си благополучие и по този начин, в по-голям мащаб и за благосъстоянието на планетата, идва чувството, че ние имаме силата да насочим в позитивна посока изживяването на нашия собствен живот и еволюцията на нашия вид и начина, по който си взаимодействаме един с друг и с околната среда.

    В крайна сметка това е печеливша ситуация, в която това което наистина е полезно за нас, също е от полза за общото добро, тъй като всичко е неразривно свързано в голямата мрежа на живота. Така, от това съзнание произлиза желанието да бъдеш наистина от полза за света и по този начин наистина от полза за себе си. Вместо да мислим какво светът има да ни предложи, ние можем да го обърнем и да се запитаме какво ние можем да предложим на света. Не питайте какво планетата може да направи за вас, а какво вие можете да направите за планетата.

    Основната цел на това ръководство е да мотивира и насочва да бъдем положителна сила в света. Това е най-вече формулиране на собствените ми мисли за това как да живеем по-благоприятен живот, и призив към самия мен действително да живея според тези принципи. Ако тези мисли са от някаква полза и на друг, и по този начин на света като цяло, това би било само допълнителна благословия.

    В момента сме изправени пред безпрецедентен сценарий като човешка раса. Информираността и технологиите ни превърнаха в изключително силен вид. Бързо създадохме средствата да живеем дълъг изобилен живот, въпреки че по-голямата част от човечеството не се радва на достъп до тези ресурси. В същото време това води до важен ефект върху нашите природни ресурси, които бързо биват унищожавани с цел краткосрочна печалба. Не са необходими много изчисления, за да се стигне до извода, че това е един много недалновиден начин на живот. Ако използваме всичките си ресурси и замърсяваме тези, които остават, качеството на живот за бъдещите поколения ще се влоши, а няма да се подобри. Наистина ли това е, което искаме за идните поколения? Това ли е наследството, което искаме да оставим след нас?

    Някой може да твърди, че ние сме само капка в океана и че като индивиди не можем да направим много, освен да следваме потока на колективния импулс. Въпреки, че тези подбуди са много силни в нас, ние притежаваме способността да ги пренасочим в по-конструктивна, а не в деструктивна посока. За да овладеем това, трябва първо да станем господари на собствения си ум. Това не е лесна задача, въпреки че основните техники за постигането ѝ са доста прости. По тази причина това ръководство е разделено на четири основни части, които се занимават със Съзнанието, Тялото, Екологията и Общността. Всеки раздел ще даде някои насоки как да подхранваме тези аспекти на нашето същество и да ги насочим в положителна посока, което ще бъде от полза за всички.

    Следва продължение…

   Преводач: Елица Спасова

   Източник: http://levekunst.com

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here