Токио 2020 – първата 100% зелена Олимпиада

Олимпийските игри са най-голямото спортно събитие в света. Те имат ефект не само върху хората въвлечени в тях: спортисти, треньори и всички зрители по света, но и върху обществото и планетата като цяло. Ефект, които може да се усети преди, по време и след тяхното провеждане.

Домакин на Олимпиадата през 2020 г. ще бъде Япония. Страната има огромни постижения в борбата със замърсяването. Японците обаче искат да разпространят по целия свят своята визия за едно по-зелено бъдеще.

На официалния сайт на Олимпиадата можем да прочетем:

“В момента сме изправени пред огромни предизвикателства като климатичните промени, намаляването на природните ресурси, загубата на биоразнообразие, дискриминация и незачитане на човешките права.”

Тяхното намерение е да разпространят важността от това да живеем по-природосъобразен живот като направят Олимпиадата 100% устойчива и “зелена”.

Как смятат да постигнат това?

 1. Климатични промени: Нисковъглеродно бъдеще

В съответствие с Парижкото споразумение, тази цел представя намерението на Япония да организира Олимпиада, като се фокусират върху спестяването на енергия и използването на възобновяеми източници. Те смятат да постигнат това като използват 100% електричество от компании използващи възобновяеми източници, както и да инсталират допълнителни соларни панели и технологии за спестяване на енергията, както на стадиона, така и в пресцентъра, международния медиен център и сградите за спортистите.

 2. Управление на ресурсите: Нулев отпадък

С тази цел японците искат да дадат своя принос в борбата с обезлесяването и унищожаването на земята причинено от извличането на ресурси.

Това ще бъде постигнато чрез преизползване и рециклиране на 99% от осигурените материали и продукти, построяване на сгради за участниците използвайки местна дървесина. Също така въвличане на гражданите в инициатива имаща за цел създаване на медалите за Олимпиадата от рециклирани телефони и други малки електронни устройства.

В резултат на проведена двегодишна кампания, в която са участвали 90% от всички общини в Япония, са събрани почти 78 000 тона дребна техника, в това число 6 милиона телефона. От рециклирането на техниката са извлечени приблизително 32 кг. злато, 3 5000 кг. сребро и 2 200 кг. бронз, които ще бъдат достатъчни за изработката на всичките 5000 медала за Олимпиадата.

 3. Природна среда и биоразнообразие: Град в природата/Природа в града

Чрез тази цел японците искат да създадат ново наследство за нацията като възстановят и създадат богата екологична мрежа по време на Олимпиадата. Това ще допринесе за създаването на нова градска система, която ще подобри живота на хората не само по време на игрите, но и за в бъдеще. Това смятат да постигнат като ефективно използват предимствата предоставени от използването на дъждовната и пречистената вода, а също така и допълнително озеленяване и засаждане на дървета.

Всичко това е безпрецедентно за събитие от този мащаб. Комитета по организацията на Олимпиадата обаче е убеден, че ще се справи с всички поставени цели. Намерението им е да вдъхновят не само японците, но и хората по целия свят да намалят своя отпадък.

Организаторите също така се надяват тяхното послание и наследство да бъде предадено и на бъдещите Олимпийски игри и други събития в Япония и по целия свят.

Заявката за тази 100% устойчива и екологична Олимпиада е поредното доказателство за прилагане на модела на кръговата икономика на практика. Само може да пожелаем успех на организаторите в това доста амбициозно и вдъхновяващо начинание.

Тази олимпиада определено ще бъде празненство не само на спортни постижения, но и на екологично величие!

Източник: educateinspirechange.org