Хейока – най-силният вид емпат

Хейока

   Какво е “емпат”?

   Емпатът е човек, който има нещо, което може да се нарече “дарба” да разбира емоционалното състояние на друг човек. Има много разновидности на емпатите. Също като други дарби използвани и проявявани по много различни начини, така има и различни видове емпати с определени възможности и таланти.

   Така има и Хeйоки.

   Хейока е термин на северно-американските индианци означаващ “свещен клоун” или “глупак”. Звучи като странен термин за нещо, което се смята за най-силния вид емпат.

   Превода на хейока ни дава много малка представа за истинското значение, което индианците се опитвали да придадат на думата. На английски, би било по-подходящо да се опише един хейока емпат като някой, който вижда света различно и действа по начин, който е обратно на нормалния.

   Духа на хейока емпата

   Когато срещнете един хейока на живо, те действат като голямо емоционално огледало. Това, което виждате в тях, ще ви покаже това, върху което трябва да работите, за да растете и еволюирате духовно. Да се свържете с хейока може да е емоционално преживяване. Може да си тръгнете ядосани или с невероятно усещане за любов.

   Като емоционално огледало, когато хейока усети емоционална реакция у вас, те я използват за насока какво да ви отразят обратно, така че да ви помогнат най-много във вашия път.

    Някой път те правят това и подсъзнателно.

  Да речем, че се разделите с хейока чувствайки се раздразнен и ядосан заради тяхната “арогантност”. Всъщност, това е начина на хейока да ви покаже, че имате нужда да сте по-смирен.

   Може би сте се разделили с хейока с чувство на любов. Хейока може да се опитва да ви покаже важността на обичта към себе си и приемането.

   Напътствието ще е индивидуално спрямо всеки човек, който хейока среща. Това е нещото, което ги прави толкова силни. Възможността да разберете какво те се опитват да ви научат зависи от това, колко са ви “отворени” очите и дали сте настроени към вашата интуиция.

   Черти на хейока емпата

   Как може да разберете, че някой е хейока, когато го срещнете? Възможно ли е вие да сте такъв?

   Особеностите на хейока емпата са най-разнообразни, но има някои неща, които са общи за всички тях:
-да е роден на обратно;
-развиване на някои черти по-бавно от обикновените хора, а други невероятно бързо;
-да има дислексия;
-да е емоционално непредсказуем;
-да прави нещата на обратно;
-да мисли извън рамките;
-да изглеждат по-млади за възрастта си;

   Един истински хейока никога няма да претендира, че е такъв. Това е знание, което те носят в себе си като свещено, лично и уникално. Хейока може да разпознае друг хейока, когато усети енергията му. Те са дълбоко чувствителни към енергията на другите и могат да видят как емоциите на различните хора се проявяват и влияят на околните.

   В северно-американските индиански племена, където хейоките са били уважавани и почитани заради техните умения, те са били тези, които отварят очите на хората за нови възможности и гледни точки относно ситуацията. Те също така притежавали умението да променят енергията на групата чрез тяхното разбиране за емоциите.

   В нашето модерно общество, един хейока може да е миротворец или някой, който е добър в работата с хора и може да поддържа енергията на групата в баланс.

   Дарбата на хейока

   Хейока помагат на хора, който са зациклили и не виждат, че има повече от една пътека в живота. Те могат да погледнат една ситуация и да видят обратния начин. Хейока имат невероятната способност да променят живота на хората от една единствена среща, като ги изкарат от единичния коловоз на мислене на обществото.

    Някой хора казват, че те държат лекарството за хаоса.

  Да усетиш енергията на един емпат можа да е както силно така и потенциално обезпокоително прежививяване. Въпреки всичко, това сътресение никога няма за цел да нарани, а да ни даде надежда за растеж и просветление.

   В очите на Хейока имаме възможността да погледнем в огледалото на истината и ако сме достатъчно смирени да го приемем, ще видим себе си такива, каквито сме наистина.

     Автор: Робин Якуан

     Източник: Positive truth    


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here