Сбогувайте се с болестите – Майя Гогулан, Анна Соловьова

    406
    Book Cover: Сбогувайте се с болестите - Майя Гогулан, Анна Соловьова

    Всекидневното прилагане на Системата за здраве на Ниши, чиято същност авторките са изложили в книгата, ще ви помогне да изживеете един дълъг, здравословен и творчески живот. Системата на Ниши е за овладяване на здравето, нова стратегия, възникнала в руслото на общес¬твеното движение, получило името "природна хигиена ". За да разберете по-добре нейната същност, представе¬те си, че са ви подарили скъпа и красива кола. Без да знае¬те как да я управлявате, вие сядате и тръгвате. Какво ще стане с вас? Разбира се, че ще катастрофирате — ще раз¬биете и себе си и колата. Точно по този начин всеки от нас извършва престъпление, получавайки като подарък чудесен уникален апарат — сложна биоенергетична система — единствения ни живот.